Tryb nocny

CENTRUM TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNE

TERAPIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE  

Płockie Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne

Terapie psychologiczno – pedagogiczne
    -    Biofeedback:

        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

  -    Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Kinezjologia edukacyjna metodą P. Dennisona:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Klanza:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Metoda Knillów:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Metoda Tomatisa:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Metoda Weroniki Sherborne:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Program Językowy Makaton:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Sala doświadczania świata:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -     Terapia behawioralna:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Terapia logopedyczna:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -     Terapia pedagogiczna:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Terapia SI:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania

    -    Trening umiejętności społecznych:
        •    Opis terapii
        •    Wskazania i przeciwwskazania