Tryb nocny

ZAWÓD - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ:  
- Wykonuje prace pomocnicze w obiektach świadczących usługi hotelarskie
- Wykonuje prace pomocnicze w hotelowej części obiektu
- Wykonuje prace pomocnicze w gastronomicznej części obiektu
- Wykonuje prac pomocnicze w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie

    Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym.
    Miejscem pracy dla pracownika pomocniczego obsługi hotelowej są: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, centra konferencyjne, motele, domy wycieczkowe, kempingi i inne instytucje posiadające bazę noclegową.