Tryb nocny

ZAWÓD - PIEKARZ

PIEKARZ:
- Produkuje wyroby piekarskie
- Magazynuje surowce piekarskie
- Wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie
- Przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta
- Przygotowuje pieczywo do dystrybucji

  
      Piekarz to osoba, która wytwarza różnego rodzaju pieczywo według ustalonych receptur. Pierwszym etapem pracy piekarza jest właściwe przygotowanie surowców do produkcji oraz wytworzenie ciasta na różne rodzaje pieczywa. Następnie jego dzielenie i kształtowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesu rozrostu końcowego oraz wypiekanie ciasta w różnego typu piecach piekarskich. Zwykle do obowiązków piekarza należy również przygotowanie i przekazywanie gotowych wyrobów do wysyłki i sprzedaży. Praca piekarza wiąże się z obsługą różnego typu maszyn, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

    Piekarz wiele czynności wykonuje samodzielnie. Jednak najczęściej nie pracuje w pojedynkę. W zależności od miejsca zatrudnienia, towarzyszy mu cały zespół: inni piekarze, pomocnicy, technolog żywności lub kontroler jakości produkcji. W małych piekarniach pracownicy kontaktują się dodatkowo z odbiorcami pieczywa. Bezpośrednim przełożonym piekarza najczęściej jest kierownik zmiany, który prowadzi dokumentację produkcyjną oraz organizuje i kontroluje cały proces wytwarzania wyrobów piekarskich.

     Miejscem pracy dla piekarza mogą być : piekarnie, własna działalność gospodarcza.