Tryb nocny

ZAWÓD - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:
- Diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

    Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym.   
    Obsługa i konserwacja, jako jedno z podstawowych zadań mechanika, polega na cyklicznym przeglądzie pojazdów, kontroli stanu technicznego zespołów mechanicznych oraz wymianie zużytych elementów takich jak: oleje, płyny, filtry czy elementy układu hamulcowego. Równie ważnym zadaniem mechanika jest naprawa pojazdów. Wymaga ona w pierwszej kolejności postawienia właściwej diagnozy, a więc określenia, które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu i jakie były tego przyczyny. Następnie mechanik dokonuje demontażu uszkodzonych części, wymienia je na nowe, ponownie montuje i odpowiednio reguluje.
    Ze względu na coraz większe zaawansowanie techniczne pojazdów samochodowych, mechanik musi posiadać dużą wiedzę na temat ich budowy, którą powinien stale uzupełniać. Niezbędne jest też korzystanie z dokumentacji technicznej przygotowanej przez producentów, a dotyczącej konkretnej marki i modelu pojazdu.
Mechanik pojazdów samochodowych najczęściej pracuje samodzielnie. Jego praca może być nadzorowana przez brygadzistę lub kierownika zmiany. Na stanowisku pracy obowiązuje go dbałość o czystość, a także o powierzone mu urządzenia i narzędzia.

    Miejscem pracy dla mechanika pojazdów samochodowych są: zakłady  naprawcze, autoryzowane stacje obsługi – tzw. ASO (są to zakłady działające pod marką konkretnego producenta i posiadające jego autoryzację), firmy transportowe dysponujące  własnymi parkami naprawy samochodów oraz zakłady produkcyjne, własna działalności gospodarcza.