Tryb nocny

INFORMACJE

          Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku. Jako jedyna taka placówka w Polsce w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne.
         W ramach działalności Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka, a także dzieci i młodzież z publicznych placówek prowadzonych przez miasto Płock. Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, foteli masujących i wanien do hydromasażu. Bardzo dużym zainteresowaniem rodziców młodszych dzieci cieszą się zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej. Jest to terapia określana mianem „naukowej zabawy”. Po ćwiczeniach uczniowie i ich opiekunowie mogą zrelaksować się w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób.

REKRUTACJA

Komplet dokumentów kandydatów do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY powinien zawierać :

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Dwie fotografie.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
8. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).
9. Dokumentacja zdrowotna.
10. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, 
nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.

Podania dla kandydatów:

        podanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy
        podanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy z internatem

Podanie z internatem składają kandydaci mieszkający poza miastem Płock.

KLASOPRACOWNIE

    Pracownie są doskonale wyposażone w pomoce, materiały, sprzęt radiowo - telewizyjny, multimedialny urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.