Tryb nocny

O NAS       

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku. 
Organizacja Pożytku Publicznego 
Nr KRS: 0000223510

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną , fizyczną bądź społeczną oraz ich rodzinom. 
Powyższe cele realizowane są poprzez:

 1. propagowanie inicjatyw sprzyjających integracji i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom,
 2. zbieranie funduszy i innych środków pomocy materialnej w formie cegiełek, wpłat na konto Stowarzyszenia, zbiórek i darowizn,
 3. podejmowanie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością,
 4. pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnością,
 5. działania sprzyjające wyrównywaniu szans oraz przekraczaniu barier pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a osobami sprawnymi,
 6. przyczynianie się do polepszania warunków życia dzieci i
 7. młodzieży niepełnosprawnej oraz sprawiającej trudności wychowawcze,
 8. podejmowanie działań aktywizujących oraz umożliwiających samorealizację ludziom z
 9. niepełnosprawnością,
 10. działalność humanitarna oraz charytatywna,
 11. prowadzenie działań zmierzających do poprawy wizerunku osób zniepełnosprawnością w środowisku oraz zmiany mentalności społeczeństwa w tej dziedzinie,
 12. wytwarzanie atmosfery zaufania oraz szacunku wobec osób z niepełnosprawnością,
 13. upowszechnianie i promocja działalności twórczej osób z
 14. niepełnosprawnością,
 15. podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, z
 16. rodzin patologicznych oraz niedostosowanych społecznie,
 17. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 18. działania wpływające na rozwój i integrację społeczności lokalnej,
 19. współpraca ze środkami masowego przekazu w promocji zdrowia oraz propagowaniu idei integracji,
 20. współpraca z organizacjami podejmującymi podobne działania,
 21. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 22. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 23. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 24. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 25. ekologie i ochronę zwierząt,
 26. działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego

WŁADZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 
PREZES - Iwona Durdasiak 
WICEPREZES - Milena Jakubowska 
SEKRETARZ - Łukasz Kukla 
SKARBNIK -   Justyna Małkiewicz     

KOMISJA REWIZYJNA: 
Krystyna Krajnik 
Aneta Szczetkarz
Marek Makowski

PROJEKTY

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy SOSW Nr 2 w
Płocku otrzymało kwotę 7368,00zł. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w roku 2014 r. pt. ,,Wybieram twórcze życie w Płocku’’.
Zadanie jest skierowane do 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obejmuje ono twórcze działania takie, jakie: warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie połączone z wyjściami do teatru oraz warsztaty kreatywno – plastyczne wzbogacone o cztery plenery. 
Uważamy, iż twórcza działalność jest jedną z najważniejszych form ludzkiej aktywności. 
Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych będą rozwijały wyobraźnię, wrażliwość i inwencję twórczą oraz kreatywne myślenie. Młodzież 
zdobędzie ogólną wiedzę o teatrze. Warsztaty zostaną wzbogacone o wyjścia do teatru, podczas których uczniowie przeżyją niepowtarzalne 
wrażenia w bliskim kontakcie ze sztuką. 
Warsztaty kreatywno - plastyczne będą odkrywały, wspierały rozwój i zdolności twórcze naszych podopiecznych a plenery malarskie 
pt. ,,Cztery pory roku’’ pozwolą osobom niepełnosprawnym pokazać piękno płockich krajobrazów w różnych porach roku.

Dnia 7.06.2013r. podopieczni Stowarzyszenia ,,Pomocna Dłoń" byli w kinie ,,Przedwiośnie" na filmie pt. "Tajemnica Zielonego Królestwa". Zielone Królestwo to ukryta głęboko w kniei magiczna kraina zamieszkana przez zachowujące się jak ludzie leśne żyjątka: kwiaty, grzyby, ślimaki, ptaki, myszy itd. Miejscem tym włada dobra i piękna królowa przemawiająca w oryginale pełnym słodyczy głosem Beyonce, a jego i jej bezpieczeństwa strzeże zakon świetnie wyszkolonych facetów w rajtuzach zwanych Liścianami. Jak to, niestety, z bajkowymi włościami bywa, zawsze znajdzie się jakiś smoliście czarny charakter, który będzie chciał je obrócić w perzynę. Ostatnią nadzieją przypartych do drzewa Liścianów okazał się przybysz z zewnątrz - córka szalonego naukowca zamieniona w liliputa. 
W filmie zawarty jest epicki oddech, łagodny humor, który spodobał się podopiecznym. Znaleźli w nim garść lekkostrawnych morałów o honorze, odwadze, dorastaniu do odpowiedzialności i bezgranicznym rodzicielskim uczuciu. Nie zabrakło też zapewnienia o tym, że każdy, nawet najbardziej niepozorny mięczak może w sobie pielęgnować duszę fightera. Po seansie nasi podopieczni nabrali ochoty, by wyruszyć na łono natury z rodzicami. 

Dnia 03.06.2013r. podopieczni stowarzyszenia ,,Pomocna Dłoń"- uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogli uczcić Dzień Dziecka w wyjątkowej scenerii - w przestrzeni Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego przy al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 
Zabawa rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godz. 16.00.

Podopieczni wraz z opiekunami mogli: 
-         bezpłatnie zwiedzać muzeum z kustoszami, 
-         uczestniczyć w zajęciach plastycznych prowadzonych przez animatorów, 
-         zwiedzać samoloty i czołgi, 
-         przejechać się wojskowymi samochodami.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" 
PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock, Polska 
e-mail: stowarzyszeniepomocnadlon@gmail.com 
Tel kontaktowy: 728-113-352 
Nr KRS: 0000223510 
Bank Pekao S.A. 25124031741111001005075732