Tryb nocny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

INFORMACJE

     Branżowa Szkoła I Stopnia jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14. Jako jedyna taka placówka w Polsce, w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne. W ramach działalności Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka,  a także dzieci i młodzież z publicznych placówek prowadzonych przez miasto Płock. Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, foteli masujących i wanien do hydromasażu. Bardzo dużym zainteresowaniem rodziców młodszych dzieci cieszą się zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej. Jest to terapia określana mianem „naukowej zabawy”.  Po ćwiczeniach uczniowie i ich opiekunowie mogą zrelaksować się  w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób.      Szkoła  zawsze oferowała szeroką paletę kierunków nauczania zawodów zarówno dla dziewcząt jak  i dla chłopców. Kierunki kształcenia zawodowego jakie proponuje placówka wynikają z potrzeb kandydatów oraz regionalnego rynku pracy. Wysoką jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Ponadto szkoła na bieżąco współpracuje  z okolicznymi zakładami pracy, w których realizowane jest kształcenie zawodowe praktyczne.     Placówka dysponuje trzema busami do przewozu osób, dzięki którym bez ograniczeń może realizować wyjścia i wycieczki.     Dla uczniów spoza  terenu Płocka placówka ma do zaoferowania internat. Internat jest integralną częścią Ośrodka, który stwarza wychowankom komfortowe warunki – dobrze wyposażone, ciepłe, przytulne sypialnie oraz pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany do wymaganych standardów. 

REKRUTACJA

Komplet dokumentów kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 powinien zawierać :

1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6. 
2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. 
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty. 
4. Dwie fotografie. 
5. Odpis skrócony aktu urodzenia.  
6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL. 
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia). 
9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 
10.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 
11. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, fryzjer, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej). 
12. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).  
13. Dokumentacja zdrowotna. 
14. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, 
nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.

Podania dla kandydatów:

        podanie Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6
        podanie Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 z internatem

Podanie z internatem składają kandydaci mieszkający poza miastem Płock.

KLASOPRACOWNIE       

    Klasopracownie, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, są doskonale wyposażone w pomoce i materiały, nowoczesne maszyny i urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych i warsztatowych, sprzęt radiowo - telewizyjny. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Możemy się pochwalić pracownią ochrony środowiska, matematyczną, języka polskiego, pracowniami technologicznymi i zawodowymi. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.

pracownia informatyczna

pracownia matematyczna

pracownia języka polskiego

pracownia języka niemieckiego

pracownia katechetyczna

pracownia zawód kucharz

pracownia zawód piekarz

pracownia zawód fryzjer

pracownia zawód fryzjer

pracownia zawód ogrodnik

pracownia zawód mechanik

pracownia zawód ppoh

PRAKTYKI

Zajęcia praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2022/2023W roku szkolnym 2022/ 2023 kształcimy absolwentów szkół podstawowych w klasach o kierunkach: kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik , pracownik pomocniczy gastronomii, operator procesów introligatorskich.Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i firmami oraz w pracowniach szkolnych.

Fryzjer:
Salon fryzjersko-kosmetyczny Olivia Płock, ul. Dworcowa 
Zakład fryzjerski Cupryjak Kinga Płock, ul. Dworcowa 
Pracownia szkolna

Piekarz: 
Zakład Piekarniczo Cukierniczy AGA JAN BIS, Płock 
Piekarnia Norbert Kierzkowski, Płock

Mechanik pojazdów samochodowych
Firma Aleksander Machowski ALL-CAR Mechanika i Blacharstwo Samochodowe, Płock 
Firma POLKAR PŁOCK Bohdan Lewandowski, Płock

Kucharz: 
Kuchnia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Płocku 
Kuchnia Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku 
Kuchnia SOSW nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14 
Pracownia szkolna

Ogrodnik: 
Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie Jankowski Maciej , Gąbin

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej: 
MCEW STUDNIA, Płock  
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PTS Mazowsze, Soczewka 
Internat SOSW nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14

Pracownik Pomocniczy gastronomi: 
Pracownia szkolna

Operator procesów introligatorskich: 
Pracownia szkolna

ZAWODY W KTÓRYCH KSZTAŁCI SZKOŁA

Kucharz
Piekarz
Fryzjer
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator procesów introligatorskich
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Ogrodnik
Pracownik pomocniczy gastronomii
Pracownik pomocniczy fryzjera