Tryb nocny

CENTRUM TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNE

KONTAKT  

Sekretariat Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Płocku 
tel:    24 366-03-66 
605-104-300 w godz. 7:30 - 15:30