INFORMACJA DLA RODZICÓW

MAJ 2021

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

do 5 godzin tygodniowo, realizowanych dodatkowo,

niezależnie od zajęć

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
w Płocku realizuje cele Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.

W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom objęcie specjalistyczną pomocą terapeutyczną.

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane będą:

zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, 

zajęcia logopedyczne,

zajęcia terapii psychologicznej,

zajęcia terapii integracji sensorycznej.

Oferta skierowana jest do dzieci i rodzin zameldowanych w Płocku.

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub wypełnić na miejscu.

- formularz zgłoszeniowy pobierz
- kwestionariusz osobowy dziecka pobierz
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz
- wniosek rodzica o zajęcia pobierz
- Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego pobierz

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki

przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie

kierownika Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego tel. 607 605 707

www.sosw2plock.com

INFORMACJA DLA RODZICÓW

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI
do 5 godzin tygodniowo, realizowanych dodatkowo, niezależnie od zajęć
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Szanowni Państwo!

    Informujemy, że od lipca 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku realizuje zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom objęcie specjalistyczną pomocą terapeutyczną.
    Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy:
-    udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
-    wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
-    wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
-    organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
-    koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
-    zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
-    prowadzenie akcji informacyjnych,
-    monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Obecnie kwalifikujemy Uczestników do:
zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej,  
zajęć logopedycznych,
zajęć terapii psychologicznej,
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
zajęć terapii integracji sensorycznej.

Oferta skierowana jest do dzieci i rodzin zameldowanych w Płocku.
Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707
www.sosw2plock.com

INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

    Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    Obecnie kwalifikujemy Uczestników do zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii psychologicznej, zajęć logopedycznych, zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

    Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

    Na bieżąco będziemy informować Państwa o terminach rozpoczęcia:
- zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
- zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
- zajęć terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, że od 4 lipca 2018r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Obecnie kwalifikujemy Uczestników do zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej.
Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub wypełnić na miejscu.

- formularz zgłoszeniowy pobierz
- kwestionariusz osobowy dziecka pobierz
- oświadczenie o zapoznamiu z regulaminem pobierz
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz
- zgoda na udostępnianie wizerunku pobierz
- Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego pobierz

Na bieżąco będziemy informować Państwa o terminach rozpoczęcia
zajęć terapii psychologicznej,
zajęć logopedycznych,
zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
zajęć terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.

logo