ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2024/2025

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA CYKL KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W LATACH 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, GDYNIA 2019 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANZOWEJ I STOPNIA, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 3, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, GDYNIA 2021

JĘZYK NIEMIECKI

GENAU 1 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 2 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 3 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019

HISTORIA

HISTORIA 1, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA 2019 HISTORIA 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA 2020 HISTORIA 3, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA
HISTORIA I TERAŻNIEJSZOŚĆ MATERIAŁY WŁASNE NAUCZYCIELA    

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA Z.SMUTEK,B.SURMACZ, J. MALESKA, OPERON
EDUKACJA DLA BZEPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. PODRĘCZNIK. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ANDRZEJ KRUCZYŃSKI BARBARA BONIEK OPERON, 2019, MEN: 1061/2019

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2019 OPERON NR DOPUSZCZENIA : 1110/1/2020 GEOGRAFIA 2,   PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020, NR DOPUSZCZENIA : 1110/2/2020 GEOGRAFIA 3,   PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020 ,   NR DOPUSZCZENIA : 1110/3/2020

BIOLOGIA

BIOLOGIA 1. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2019 BIOLOGIA 2. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2020 BIOLOGIA 3. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2021

MATEMATYKA

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 1. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA, WARSZAWA 2019 TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 2. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA, WARSZAWA 2020, TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 3. KAROLINA WEJ, NOWA ERA,2021

INFORMATYKA

INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. WOJCIECH HERMANOWSKI WYD. OPERON, 2019    

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, GDYNIA 2019 CZ. I

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, GDYNIA2019 CZ. II

   

PRZEDMIOTY ZAWODOWE-PPOH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W HOTELARSTWIE BHP W BRANŻY HOTELARSKIEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, JANUSZ CICHY, 2016, WSIP    
TECHNOLOGIA HOTELOWA TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH - PODRĘCZNIK CZ. 1 „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ ZASADY BHP”, MAREK HALAMA WYD. WŁASNE, 2019 TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH - PODRĘCZNIK CZ. 2, „DZIAŁALNOŚĆ PRALNI HOTELOWEJ ORAZ WYKONYWANIE PRAC W OTOCZENIU HOTELU I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH”, MAREK HALAMA WYD. WŁASNE 2019  
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- PIEKARZ
BEZPIECZŃSTWO I HIGIENA PRACY W PIEKARSTWIE BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, PIOTR DOMINIK, 2018,WSIP    

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W PIEKARSTWIE

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP, WARSZAWA 2017

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH T.3.1, PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU PIEKARZ, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP, WARSZAWA 2017

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH T.3.1, PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU PIEKARZ, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, KRYSTYNA JAROSZ, WSiP WARSZAWA 2016,

WYTWARZANIE CIASTA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW PIEKARSKICH. T.3.2. EWA GIEMZA, WSIP, 2026,14/2016

PRZYGOTOWANIE PIECZYWA DO DYSTRYBUCJI. PIOTR DOMINIK, KATARZYNA PRZYBYLSKA – DOMINIK. WARSZAWA 2016, NR. DOP 16/2016

PRZYGOTOWANIE KĘSÓW CIASTA DO WYPIEKU I WYPIEK CIASTA KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 15/2016

TECHNOLOGIA PIEKARSKA

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP 2017

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH, KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 13/2016

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP 2017

WYTWARZANIE CIASTA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW PIEKARSKICH. T.3.2. EWA GIEMZA, WSIP, 2026,14/2016

PRZYGOTOWANIE KĘSÓW CIASTA DO WYPIEKU I WYPIEK CIASTA KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 15/2016

PRZYGOTOWANIE KĘSÓW CIASTA DO WYPIEKU I WYPIEK CIASTA KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 15/2016

PRZYGOTOWANIE PIECZYWA DO DYSTRYBUCJI. PIOTR DOMINIK, KATARZYNA PRZYBYLSKA – DOMINIK. WARSZAWA 2016, NR. DOP 16/2016

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- KUCHARZ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GASTRONOMII BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, PIOTR DOMINIK, 2018,WSIP    

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

ZASADY ŻYWIENIA

 

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, WARSZAWA 2011

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 I 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2018

 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

  WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019 WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MOTORYZACJI BHP W BRANŻY SAMOCHODOWEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SŁAWOMIR KUDZIA, 2016, WSIP    

PODSTAWY MOTORYZACJI

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020, ISBN: 9788302192838 OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  

OBSŁUGA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020 OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020, ISBN: 9788302192838

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845

 
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- FRYZJER
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY WE FRYZJERSTWIE BHP W BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MAGDALENA RATAJSKA, 2016, WSIP    

TECHNOLOGIA FRYZJERSKA

„PODSTAWY FRYZJERSTWA” , TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011

„TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 48/2013

„TECHNIKI FRYZJERSKIE STRZYŻENIA WŁOSÓW, FORMOWANIA FRYZUR I ONDULOWANIA” TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 60/2013

„TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 48/2013

 

MATERIAŁY FRYZJERSKIE

„PODSTAWY FRYZJERSTWA” , TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011    

STYLIZACJA

  „PODSTAWY FRYZJERSTWA”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011  

HIGIENA

  „PODSTAWY FRYZJERSTWA”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011  
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W POLIGRAFII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, WANDA BUKAŁA, WSIP, WARSZAWA 2022,    

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2020 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2021
JĘZYK NIEMIECKI GENAU 1 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 2 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 3 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019

BIOLOGIA

BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 1. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2019 BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2020 BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 3. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2021

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2019 GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020 GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 3, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE-PPOH
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019
JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY     JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY TURYSTYCZNO-HOTELARSKIEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ, PATRYK CHOMICKI, WSIP, 2013
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- KUCHARZ
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA CZ.1. KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2020

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA, CZ.2 KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2021

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, WARSZAWA 2011

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 I 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2018

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY     JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W GASTRONOMII. ZESZYT ĆWICZEŃ ANNA DUL, 2018,WSIP
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- FRYZJER
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.1 I CZ. 2 TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, JAKUBIK ALEKSANDRA, 2017, WSIP SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.1 I CZ.2 TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, JAKUBIK ALEKSANDRA, 2017, WSIP,