ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ

DO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2021 oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu  25.06.2021 r

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1327)

Załączniki:

  • zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2021/2022 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU
  • zestaw  materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA CYKL KSZTAŁCENIA 2021/2022-2023/2024 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

przedmiot

Klasa1

Klasa2

Klasa3

 

Język polski

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, 2019

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANZOWEJ I STOPNIA, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON, 2020

   

Język niemiecki

GENAU 1 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Podręcznik, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett, ISBN: 978-83-8063-891-4

GENAU 2 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Podręcznik, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett, ISBN: 978-83-8165-135-6

GENAU 3 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Podręcznik, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett, ISBN: 978-83-8165-291-9

 

Historia

HISTORIA 1, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA  2019 Nr dopuszczenia : 1078/1/2019

HISTORIA 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA  2020 Nr dopuszczenia : 1078/3/2019

HISTORIA 3, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA  2020 186/2020

 

Wos

-

-

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  ZBIGNIEW SMUTEK, JAN MALESKA, operon, nr dopuszczenia 1065/2019

 

Edb

Podręcznik: Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia, Andrzej Kruczyński, Barbara Boniek, OPERON Nr dopuszczenia : 1061/2019

-

-

 

Geografia

PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2019 OPERON Nr dopuszczenia : 1110/1/2020

GEOGRAFIA 2,  PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020               Nr dopuszczenia : 1110/2/2020

GEOGRAFIA 3,  PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020               Nr dopuszczenia : 1110/3/2020

 

Biologia

Biologia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2019

Biologia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2020

Biologia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2021

 

Matematyka

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 1. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA 2019

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 2. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA 2020

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 3. KAROLINA WEJ, NOWA ERA,2021

 

Informatyka

INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. WOJCIECH HERMANOWSKI WYD. OPERON, 2019

-

-

 

Podstawy przedsiębiorczości

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, 2019 cz. I i cz. II

     

 

Wykaz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

przedmiot

Klasa1

Klasa2

Klasa3

 

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019

   

JĘZYK NIEMIECKI

GENAU 1 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Zeszyt ćwiczeń, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett

GENAU 2 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Zeszyt ćwiczeń, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett

 GENAU 3 PLUS Język niemiecki dla szkół branżowych, techników i liceów. Zeszyt ćwiczeń, C. Tadleckowa, P.Tlusty, wyd. Klett

 

BIOLOGIA

Biologia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia, Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2019

Biologia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia, Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2020

Biologia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia, Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon 2021

 

EDB

Zeszyt ćwiczeń. Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia Barbara Boniek, OPERON

     

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1,  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2019

GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2,  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020

GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 3,  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA,  SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020

 

HISTORIA

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA  2019

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA  2019

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA  2019

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

   

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. ZESZYT ĆWICZEŃ ,  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, MACIEJ  BATORSKI,OPERON

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE-PPOH

 

KLASA 1

KLASA2

KLASA3

 

TECHNOLOGIA

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik cz. 1 MAREK HALAMA WYD. WŁASNE ,2019

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik cz. 1 MAREK HALAMA WYD. WŁASNE ,2019

Technologia prac w obiektach hotelarskich - podręcznik cz. 2 MAREK HALAMA WYD. WŁASNE 2019

 

BHP

BHP w branży hotelarskiej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Janusz Cichy, 2016, WSiP

     

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- piekarz

BHP

BHP w branży gastronomicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Piotr Dominik, 2018,WSiP

     

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Podstawy gastronomii i technologii żywności. część 2. Anna Kmiołek-Gizara

WSIP 2017

Magazynowanie surowców piekarskich

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nr. dop 13/2016

Podstawy gastronomii i technologii żywności. część 2. Anna Kmiołek-Gizara

WSIP 2017

Magazynowanie surowców piekarskich

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Nr. dop 13/2016

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Nr. dop 14/2016

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieków i wypiek ciasta

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nr. dop 6/2016

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji Piotr Dominik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Nr. dop 16/2016

Podstawy gastronomii i technologii żywności. część 2. Anna Kmiołek-Gizara WSIP 2017

 

TECHNOLOGIA PIEKARSKA

Podstawy gastronomii i technologii żywności. część 2. Anna Kmiołek-Gizara

WSIP 2017

Magazynowanie surowców piekarskich

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nr. dop 13/2016

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Nr. dop 14/2016

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieków i wypiek ciasta

Krystyna Jarosz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Nr. dop 6/2016

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji Piotr Dominik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Nr. dop 16/2016

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- kucharz

BHP

BHP w branży gastronomicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Piotr Dominik, 2018,WSiP

     

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ cz. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP 2019

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ cz. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP 2019

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ cz. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP 2019

 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 i 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

     

ZASADY ŻYWIENIA

-

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, 2011

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, 2011

 

ZASADY ŻYWIENIA

-

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 i 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP 2018

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 i 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP 2018

 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

-

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP 2019

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP 2019

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- pracownik pomocniczy gastronomii

BHP

BHP w branży gastronomicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Piotr Dominik, 2018,WSiP

     

PODSTAWY GASTRONOMII

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

     

PODSTAWY GASTRONOMII

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

     

PRACE POMOCNICZE W GASTRONOMII

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1i 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

     

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- mechanik pojazdów samochodowych

BHP

BHP w branży samochodowej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Sławomir Kudzia, 2016, WSiP

     

Podstawy motoryzacji

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP ISBN: 9788302192838 Symbol: 161099

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

 

Obsługa pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP ISBN: 9788302192838 Symbol: 161099

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

 

Diagnostyka pojazdów samochodowych

-

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

 

Naprawa pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP ISBN: 9788302192838 Symbol: 161099

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2
Autor: praca zbiorowa Wydawnictwo: WSiP Symbol: 1610A0 ISBN: 9788302192845

 

Przepisy ruchu drogowego

-

-

KIEROWCA DOSKONAŁY Kategoria B wg H. Próchniewicza + Testy 2021 płyta CD, Grupa Image ,2021

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE- fryzjer

BHP

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

Magdalena Ratajska, 2016, WSiP

     

Technologia fryzjerska

„Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania”

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszc. 60/2013

„Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania” Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 60/2013

„Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania” Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 60/2013

 

Technologia fryzjerska

„Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów”

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 48/2013

„Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów”

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 48/2013

„Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów”

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 48/2013

 

Technologia fryzjerska

-

„Podstawy fryzjerstwa” 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2015, WSiP, nr dopuszcz. 36/2011

„Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów”

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2013, WSiP, nr dopuszcz. 6/2013

 

Materiały fryzjerskie

„Podstawy fryzjerstwa” 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2015, WSiP,nr dopuszcz. 36/2011

     

Higiena

-

„Podstawy fryzjerstwa” 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2015, WSiP, nr dopuszcz. 36/2011

   

Stylizacja

-

„Podstawy fryzjerstwa” 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2015, WSiP, nr dopuszcz. 36/2011

„Podstawy fryzjerstwa” 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 2015, WSiP, nr dopuszcz. 36/2011

 

Stylizacja

 

„Nowoczesna stylizacja - kolor, forma, styl” Zuzanna Sumirska, Aneta Bernat, Mariola Kostrzewska, 2011, P.P.H.U.„SUZI”, nr dopuszcz. 17/2011

„Nowoczesna stylizacja - kolor, forma, styl” Zuzanna Sumirska, Aneta Bernat, Mariola Kostrzewska, 2011, P.P.H.U.„SUZI”, nr dopuszcz. 17/2011

 

Wykaz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

 

ZAWÓD

PPOH

     

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zajęcia praktyczne - zbiór zadań i ćwiczeń MAREK HALAMA WYD. WŁASNE ,2019

Zajęcia praktyczne - zbiór zadań i ćwiczeń MAREK HALAMA WYD. WŁASNE ,2019

Zajęcia praktyczne - zbiór zadań i ćwiczeń MAREK HALAMA WYD. WŁASNE ,2019

 

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

-

-

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY TURYSTYCZNO-HOTELARSKIEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ, Patryk Chomicki, WSiP, 2013

 

zawód

Mechanik pojazdów samochodowych

     

Język niemiecki zawodowy

   

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY SAMOCHODOWEJ I MECHANICZNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ

Piotr Rochowski, WSiP, 2013

 

zawód

kucharz

     

Język niemiecki zawodowy

-

-

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W GASTRONOMII. ZESZYT ĆWICZEŃ Anna Dul, 2018,WSiP

 

Zajęcia praktyczne

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA CZ.1. KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2020

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA, CZ.2 KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2021

PRACOWNIAGASTRONOMICZNA, CZ.2 KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2021

 

Zajęcia praktyczne

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 2, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE,

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 2, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE,

 

zawód

fryzjer

     
 

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz. 2 Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Jakubik Aleksandra, 2017, WSiP

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2  Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Jakubik Aleksandra, 2017, WSiP

Anna Dul, Piotr Rochowski

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ, WSiP, 2013,

 
     

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2  Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Jakubik Aleksandra, 2017, WSiP

 

zawód

pracownik pomocniczy gastronomii

     
 

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 i 2, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019