ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU
DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2024/2025

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną BS I Stopnia Nr 6 w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2022 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu ……………….. r.

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.)

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU
2) zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU W KLASACH 1
3) zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU W KLASACH 2
4) zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU W KLASACH 3

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA CYKL KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W LATACH 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, GDYNIA 2019 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANZOWEJ I STOPNIA, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020 JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 3, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, GDYNIA 2021

JĘZYK NIEMIECKI

GENAU 1 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 2 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019 GENAU 3 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. PODRĘCZNIK, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019

HISTORIA

HISTORIA 1, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA 2019 NR DOPUSZCZENIA : 1078/1/2019 HISTORIA 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA 2020 NR DOPUSZCZENIA : 1078/2/2020 HISTORIA 3, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI WYD. OPERON, GDYNIA NR SPRAWY 2020 186/2020
HISTORIA I TERAŻNIEJSZOŚĆ MATERIAŁY WŁASNE NAUCZYCIELA    

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ZBIGNIEW SMUTEK,BEATA SURMACZ, JAN MALESKA, OPERON, NR DOPUSZCZENIA 1065/2019
EDUKACJA DLA BZEPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. PODRĘCZNIK. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ANDRZEJ KRUCZYŃSKI BARBARA BONIEK OPERON, 2019, MEN: 1061/2019

GEOGRAFIA

PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2019 OPERON NR DOPUSZCZENIA : 1110/1/2020 GEOGRAFIA 2,   PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020, NR DOPUSZCZENIA : 1110/2/2020 GEOGRAFIA 3,   PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020 ,   NR DOPUSZCZENIA : 1110/3/2020

BIOLOGIA

BIOLOGIA 1. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2019 BIOLOGIA 2. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2020 BIOLOGIA 3. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2021

MATEMATYKA

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 1. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA, WARSZAWA 2019, NR EWID. 967/1/2019 TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 2. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA, WARSZAWA 2020, NR EWID. 967/2/2020

TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 3. KAROLINA WEJ, NOWA ERA,2021, NR EWID.967/3/2021

INFORMATYKA

INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. WOJCIECH HERMANOWSKI WYD. OPERON, 2019    

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, GDYNIA 2019 CZ. I NR DOPUSZCZENIA MEN 1076/1/2019

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, GDYNIA2019 CZ. II, NR DOPUSZCZENIA MEN 1076/2/2019

   

 

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 KL. 1

 

PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019    
JĘZYK NIEMIECKI GENAU 1 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019    

BIOLOGIA

BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 1. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2019    

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2019    

HISTORIA

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA 2019    
PRZEDMIOTY ZAWODOWE-PPOH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W HOTELARSTWIE BHP W BRANŻY HOTELARSKIEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, JANUSZ CICHY, 2016, WSIP    
TECHNOLOGIA HOTELOWA TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH - PODRĘCZNIK CZ. 1 „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ ZASADY BHP”, MAREK HALAMA WYD. WŁASNE, 2019    
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019    
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- PIEKARZ
BEZPIECZŃSTWO I HIGIENA PRACY W PIEKARSTWIE BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, PIOTR DOMINIK, 2018,WSIP    

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W PIEKARSTWIE

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP, WARSZAWA 2017

PODSTAWY TECHNIKI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, ALEKSANDER DĄBROWSKI, WSIP, 2009,
NR DOP 98/99

   

TECHNOLOGIA PIEKARSKA

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP 2017

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH, KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 13/2016

   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- KUCHARZ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GASTRONOMII BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, PIOTR DOMINIK, 2018,WSIP    

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA CZ.1. KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2020

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MOTORYZACJI BHP W BRANŻY SAMOCHODOWEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SŁAWOMIR KUDZIA, 2016, WSIP    

PODSTAWY MOTORYZACJI

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020, ISBN: 9788302192838    

OBSŁUGA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020    

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 1, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2020, ISBN: 9788302192838    
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- FRYZJER
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY WE FRYZJERSTWIE

BHP W BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MAGDALENA RATAJSKA, 2016, WSIP

   

TECHNOLOGIA FRYZJERSKA

„TECHNIKI FRYZJERSKIE STRZYŻENIA WŁOSÓW, FORMOWANIA FRYZUR I ONDULOWANIA”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZC. 60/2013

„TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 48/2013

   

MATERIAŁY FRYZJERSKIE

„PODSTAWY FRYZJERSTWA” , TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011

   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.1 I CZ. 2 TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, JAKUBIK ALEKSANDRA, 2017, WSIP    
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W POLIGRAFII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, WANDA BUKAŁA, WSIP, WARSZAWA 2022,    

 

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

  JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2020  
JĘZYK NIEMIECKI   GENAU 2 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019  

BIOLOGIA

  BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2020  

GEOGRAFIA

  GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020  

HISTORIA

 

HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA 2019

 
PRZEDMIOTY ZAWODOWE-PPOH
TECHNOLOGIA HOTELOWA   TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH - PODRĘCZNIK CZ. 2, „DZIAŁALNOŚĆ PRALNI HOTELOWEJ ORAZ WYKONYWANIE PRAC W OTOCZENIU HOTELU I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH”, MAREK HALAMA WYD. WŁASNE 2019  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019  
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- PIEKARZ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

  PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. ANNA KMIOŁEK-GIZARA, WSIP, WARSZAWA 2017  

TECHNOLOGIA PIEKARSKA

  WYTWARZANIE CIASTA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW PIEKARSKICH, KRYSTYNA JAROSZ, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A., WARSZAWA 2016, NR. DOP 14/2016  
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- KUCHARZ

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

 

ZASADY ŻYWIENIA

 

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, WARSZAWA 2011

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 I 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2018

 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

  WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA, CZ.2 KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2021

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

 
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWY MOTORYZACJI

  OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  

OBSŁUGA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. CZĘŚĆ 2, AUTOR: PRACA ZBIOROWA WYDAWNICTWO: WSIP, WARSZAWA 2021, ISBN: 9788302192845  
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- FRYZJER

TECHNOLOGIA FRYZJERSKA

 

„TECHNIKI FRYZJERSKIE STRZYŻENIA WŁOSÓW, FORMOWANIA FRYZUR I ONDULOWANIA” TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 60/2013

„TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2013, WSIP, NR DOPUSZCZ. 48/2013

 

HIGIENA

  „PODSTAWY FRYZJERSTWA”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011  

STYLIZACJA

  „PODSTAWY FRYZJERSTWA”, TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, 2015, WSIP, NR DOPUSZCZ. 36/2011  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.1 I CZ.2 TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, JAKUBIK ALEKSANDRA, 2017, WSIP,  

 

WYKAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

JĘZYK POLSKI

    JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2021
JĘZYK NIEMIECKI     GENAU 3 PLUS JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I LICEÓW. ZESZYT ĆWICZEŃ, C. TADLECKOWA, P.TLUSTY, WYD. KLETT 2019

BIOLOGIA

    BIOLOGIA. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 3. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, OPERON 2021

GEOGRAFIA

    GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 3, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA 2020

HISTORIA

    HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, WYD. OPERON, GDYNIA 2019
PRZEDMIOTY ZAWODOWE- KUCHARZ

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

   

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ CZ. 1,2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1 I 2, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

ZASADY ŻYWIENIA

   

ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, WARSZAWA 2011

ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1 I 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP, WARSZAWA 2018

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

    WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK, MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP, WARSZAWA 2019
JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY     JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W GASTRONOMII. ZESZYT ĆWICZEŃ ANNA DUL, 2018,WSIP
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA, CZ.2 KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, FORMAT – AB, WARSZAWA 2021

PRACE POMOCNICZE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH, CZĘŚĆ 1, ZESZYT ĆWICZEŃ, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019

PPOH
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE     ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZBIÓR ZADAŃ I ĆWICZEŃ – ZESZYT ĆWICZEŃ, AUTOR: MAREK HALAMA, WYDAWNICTWO: WYDAWANIE WŁASNE, ROK I MIEJSCE WYDANIA: CHORZÓW 2019
JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY     JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W BRANŻY TURYSTYCZNO-HOTELARSKIEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ, PATRYK CHOMICKI, WSIP, 2013