ZESTAW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH / ĆWICZENIOWYCH W SSPdP W PŁOCKU

DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2024/2025

zaopiniowany pozytywnie przez Radę SSPdP w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2022 r.

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 30.08.2022 r.

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.)


Załączniki:

1)zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 w SSPdP
2)zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w klasach drugich w roku szkolnym 2022/2023 w SSPdP
3)zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w klasach trzecich w roku szkolnym 2022/2023 w SSPdP


Zestaw materiałów ćwiczeniowych dla klas I SSPdP

na rok szkolny 2022/2023

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, zima, wiosna, lato. Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata. Harmonia 2013
Pewny start. O dorosłości. Zestaw. Szostak Barbara , Klaro-Celej Lidia. PWN 2016
Bardzo proste karty dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dorota Malecha . Wydawnictwo Harmonia 2020
Podróż przez pory roku z kartami pracy - Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Część1,2,3,4. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata. Wydawnictwo Harmonia 2018
Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja jesień. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja wiosna, moje lato. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja zima. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1,2. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020
Pewny Start Aktywni Zawodowo ABC pracy w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
Pewny Start Aktywni Zawodowo Obsługa AGD w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
Pewny Start Aktywni Zawodowo Zajęcia kulinarne, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
Pewny Start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1,2,3. Hryń Joanna, Rapiej Krystyna, PWN 2021
Ja i świat zwierząt. Pouch Monika, Szczęsna Dorota. PWN 2020

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Rozwijanie komunikacji, Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się, Stojanowski Jacek, Wydawnictwo Harmonia 2018
Co mnie otacza? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji, Olga Kłodnicka, Wydawnictwo Harmonia 2018
Ćwiczenia językowe - Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Wiśniewska Marta, Harmonia 2012
Posłuchaj, pokaż, odpowiedz. Część 1 - Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Tońska-Szyfelbein Anna. Harmonia 2013
Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne. Busz Anna. Harmonia 2017
Ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe. Co się za chwilę może stać? Hopkins Amanda. Harmonia 2017
Wysłów się! Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej. Olszewska Agnieszka. Harmonia 2019
Komiks społeczny 1. Joanna Latosińska-Kulasek. Paulina Zawadzka. PWN 2020
Komiks społeczny 2. Joanna Latosińska-Kulasek. PWN 2020

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja słuchowa. Karty pracy z płytą CD. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Karty pracy Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021

 

Zestaw materiałów ćwiczeniowych dla klas II SSPdP

na rok szkolny 2022/2023

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moje ciało 1 karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moje ciało 2 karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moja rodzina karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja w świecie karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja w szkole karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
Pewny start. Moja codzienność. Zima. Karty pracy. Pouch Monika, Szczęsna Dorota. PWN 2021
Pewny start. Moja codzienność. Jesień. Karty pracy. Pouch Monika, Szczęsna Dorota. PWN 2021
Pewny start. Moja codzienność. Wiosna Lato. Karty pracy. Pouch Monika, Szczęsna Dorota. PWN 2021
Mój rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 1. Bernadetta Kosewska, Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 2. Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016
Pewny Start. Mój dobry rok. Dom, Rodzina, Świat. Dobieranki. Praca zbiorowa. PWN 2020
Czytanki ze zrozumieniem. Materiały do nauki czytania ze zrozumieniem. Katarzyna Zioła-Zemczak. Wydawnictwo Harmonia 2016.


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda KP PWN.Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2017
Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne karty pracy 1, 2, 3. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej. Wydawnictwo Naukowe PWN 2021
Pewny start. Specjalne potrzeby edukacyjne. Aktywni zawodowo. ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Świat wokół mnie czytanie ze zrozumieniem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Zdzisława Orłowska-Popek. Wydawnictwo WiR 2011
Słowa do pary. Ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji Językowej. Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór. Wydawnictwo WiR
Karty ćwiczeń. Pytam i odpowiadam. Elżbieta Wianecka. Wydydawnictwo Arson
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Pewny start Mój dobry rok Zeszyt plastyczny Karty zadaniowe. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016
Pewny start Mój dobry rok Zeszyt techniczny Karty zadaniowe. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016
Bawię się i uczę. Wycinanki. Kreatywne prace plastyczne. Praca zbiorowa. Wydawnictwo MAC 2015


Zestaw materiałów ćwiczeniowych dla klas III SSPdP

na rok szkolny 2022/2023

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

1. Mój rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

2. Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

3. Wchodzę w dorosłość. Karty pracy dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Kurjata Hanna, Rabant Elżbieta. Wydawnictwo Harmonia 2022

4. Pewny start. O dorosłości. Aktywni zawodowo. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro- Celej. PWN 2016

5. Pewny start. O dorosłości. Aktywni społecznie. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro- Celej. PWN 2016

6. Pewny start. O dorosłości. Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

7. Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Agnieszka Borowska- Kociemba , Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo Harmonia 2008

8. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Opracowanie zbiorowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 2008

9. Puzzle obserwacyjne – 4 pory roku- 200160 – Moje bambino

10. Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. cz. 1-4, autor: Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo: Harmonia Edukacja, 2014

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

1. Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1,2. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2021

2. Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1, 2 . Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

3. Pewny Start Aktywni Zawodowo Obsługa AGD w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wydawnictwo Szkolne PWN 2021

4. Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

5. Pewny Start. Aktywni Zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1,2,3. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej. PWN 2021

6. Słowa w akcji! Potrawy i w restauracji. Dorota Szubstarska. Wydawnictwo Harmonia

7. Słowa w akcji! Warzywa, owoce i inne smakołyki. Dorota Szubstarska. Wydawnictwo Harmonia

8. Obrazkowa książka kucharska. Ewa Oleksy, Justyna Nizińska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

9. Pewny start. O dorosłości. Lubię gotować. Książka kucharska. Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak. Wydawnictwo Szkolne PWN 2016

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

1. Ćwiczenia językowe – propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Harmonia 2016

2. W domu i na podwórku . czytanie ze zrozumieniem. Zdzisława Orłowska – Popek. Wydawnictwo WiR 2011

3. Świat wokół mnie. Czytanie ze zrozumieniem. Zdzisława Orłowska – Popek. Wydawnictwo WiR 2014

4. Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących. Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys. Wydawnictwo WiR

5. Tulula. Nazwij i wrzuć! Ubrania. Gra edukacyjna.

6. Co mnie otacza. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Olga Kłodnicka. Część II. Wydawnictwo Harmonia 2020

7. Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Jacek Stojanowski. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

8. Wysłów się! Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej. Olszewska Agnieszka. Harmonia 2019

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

1. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 1. Agnieszka Górska. PWN 2020

2. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 2. Agnieszka Lubowiedzka. PWN 2021

3. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Konieczna Iwona . Smolińska Katarzyna. Wydawnictwo Szkolne PWN 2018