ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W PŁOCKU DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2021 r. oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 25.06.2021 r

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1327)

Załącznik 1. zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

1. Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

2. MÓJ ROK. KARTY PRACY dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

3. Pracuję z kartami pracy przez cały rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2017

4. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 1. Bernadetta Kosewska, Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

5. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 2. Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

6. Pewny Start . Zajęcia rewalidacyjne. Wypowiedzi ustne i pisemne. Karty pracy i ćwiczenia. Poziom 2 Iwona Konieczna, Ewelina Młynarczyk, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

7. Orientacja przestrzenna. ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

 8. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 1. Agnieszka Górska. PWN 2020

9. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 2. Agnieszka Lubowiedzka. PWN 2020

10. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Grafomotoryka.  Radosław Piotrowicz, Ewa Pisarek. PWN 2020

11. KARTKA Z KALENDARZA Zestaw tematycznych kart pracy. Małgorzata Szewczyk. Grupa Wydawnicza Harmonia

12. KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Opracowanie zbiorowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 2008

13. Kolorowy start. 5 i 6-latki. Box. Praca zbiorowa. MAC 2016

14. Z pieniędzmi za pan brat. Edukacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Maria Butkowska, Lucja Strużyk, Józefa Wilgosz. Stowarzyszenie „ Dobrze, że jesteś”

15. Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń. Jolanta Pańczyk. Helion Edukacja 2014

16. SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania. Alicja Małasiewicz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

17. Ja i moja szkoła na Nowo, Zeszyt ćwiczeń cz. I-V. Jolanta Faliszewska . Mac Edukacja 2018

18. Ja i moja szkoła na Nowo, Podręcznik. Jolanta Faliszewska. Mac Edukacja 2018

19. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa I, zeszyty ćwiczeń cz. I-IV. Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

20. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa I, (podręcznik). Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

21. MYŚLĘ, rozwiązuję i wiem, Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl.4-6. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2013

22. Pewny Start Dzisiaj w szkole Specjalne potrzeby edukacyjne Pakiet. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. PWN 2020

23. Pewny Start. Mój dobry rok. Dom, Rodzina, Świat. Dobieranki. Praca zbiorowa. PWN 2020

24. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń cz.1. Małgorzata Rrożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

25. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń cz.2 Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

26. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3, cz.1 (Podręcznik). Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019 

27. Czytanki ze zrozumieniem. Materiały do nauki czytania ze zrozumieniem.  Katarzyna Zioła-Zemczak.  Wydawnictwo Harmonia 2016.

28. Pewny start. O dorosłości. Aktywni społecznie. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

29.  Pewny start. O dorosłości. Tacy sami, ale inni. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

30. Pewny start. O dorosłości. Będę samodzielny. Instrukcje zachowań. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2019

31. Pewny start. O dorosłości. Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

32. Pewny start. Świat wokół mnie. Pliwka, Radzka, Szostak Zdzisław. PWN 2015

33. Pewny start. Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Zajęcia rewalidacyjne poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021

34. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna. Poziom 2. Agnieszka Lubowiedzka. PWN  2018

35. Zabawy przyimkowe. Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasiak, Magdalena Batko. Wydawnictwo Harmonia 2019

36. Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Agnieszka Borowska- Kociemba , Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo Harmonia 2008

37. Ja i moje otoczenie – karty pracy (cz. 1, 2, 3, 4). Agnieszka Borowska- Kociemba , Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo Harmonia 2020

38. BARDZO PROSTE KARTY DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. Dorota Malecha . Wydawnictwo Harmonia

39. Historyjki obrazkowe – 4 pory roku – 200162 – Moje bambino

40.Puzzle obserwacyjne – 4 pory roku- 200160 – Moje bambino

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

1.Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1, 2 . Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

2.Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Materiał edukacyjny.  Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

3.Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1,2. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

4.Obrazkowa książka kucharska. Ewa Oleksy, Justyna Nizińska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

5.Pewny start Poznać i zrozumieć uczucia Za co kochają nas zwierzęta Opowiastki z ćwiczeniami.  Izabela Fornalik, Mirella Michalewska. PWN 2018

6.Odżywianie-ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia. Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2012

7.Pewny start Czytam sam Ja i świat zwierząt. Monika Pouch, Dorota Szczęsna. PWN 2020

8. Pewny start Mój dobry rok Przyroda Karty pracy. Aneta Pilawka, Katarzyna Radzka. PWN 2017

9. Pewny start Mój dobry rok Owoce, warzywa, zwierzęta Dobieranki. PWN 2020

10. Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda karty pracy. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. PWN 2020 

11. Pewny start. Specjalne potrzeby edukacyjne. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 1, 2 . Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. Wydawnictwo Naukowe PWN  2020

12. Pewny start. Specjalne potrzeby edukacyjne. Aktywni zawodowo. Pracuję w biurze. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.

13. Pewny start. Specjalne potrzeby edukacyjne. Aktywni zawodowo. ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej.  Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.

14. Pewny start. Aktywni zawodowo.  Zajęcia kulinarne  karty pracy 1, 2, 3. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej.  Wydawnictwo Naukowe PWN 2021.

15. Pracuję z kartami przez cały rok. Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną . Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo Harmonia 2018.

16. Pewny start. O dorosłości. Aktywni zawodowo. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

17. Pewny start. O dorosłości. Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016

18. Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną -Ja jako konsument. Wydawnictwo Harmonia 2018

19. Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną –Jedzenie. Wydawnictwo Harmonia 2018

20. Plansze edukacyjne dwustronne- Owoce. Wydawnictwo Harmonia

21. Plansze edukacyjne dwustronne-Warzywa-1. Wydawnictwo Harmonia

22. Plansze edukacyjne dwustronne-Warzywa-2.  Wydawnictwo Harmonia

23. Owocowa wieża GU 5159 – Nowa szkoła

24.Układanka – Kto co je? 317012 – Moje bambino

25. Układanka – Kto gdzie mieszka? – 317013 – Moje bambino

26.Poznaj przyrodę – 200143 – Moje bambino

27.Odżywianie- ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia. Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz . Wydawnictwo Harmonia 2012

28. Na zakupach – ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze. Amanda Hopkins. Wydawnictwo Harmonia 2020

 

 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

1.Pewny start Mój dobry rok Zeszyt plastyczny Karty zadaniowe. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016

2.Pewny start Mój dobry rok Zeszyt techniczny Karty zadaniowe.  Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016

3.Bawię się i uczę. Wycinanki. Kreatywne prace plastyczne. 8+. Praca zbiorowa. MAC 2015

4. METODA DOBREGO STARTU – OD PIOSENKI DO LITERKI. CZĘŚĆ 1 – ćwiczenia,  Podręcznik + 3 CD. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. Wydawnictwo Harmonia

5. METODA DOBREGO STARTU – OD PIOSENKI DO LITERKI. CZĘŚĆ 2 – ćwiczenia,  Podręcznik + 1 CD. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. Wydawnictwo Harmonia

6. W MARSZU MÓWIĘ KLASZCZĘ, GRAM. Małgorzata Barańska. Wydawnictwo Harmonia

7. Mechanik – klocki NS 4006 – Nowa Szkoła

8. Śruby z nakrętkami VO 5054 – Nowa szkoła

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

1.Ćwiczenia językowe część 1. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2013

2.Ćwiczenia językowe część 2. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2016

3.Sylaby i zdania do pisania. Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys. WIR 2017

4. Rozwijanie komunikacji Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się.  Jacek Stojanowski. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

5. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

6. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ Zdzisława Orłowska-Popek, Wydawnictwo WIR

 7. TACY JESTEŚMY. Karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji. Jacek Stojanowski. Harmonia 2020

8. Co mnie otacza. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Olga Kłodnicka. Wydawnictwo Harmonia 2018

9. Co mnie otacza. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Olga Kłodnicka. Część II. Wydawnictwo Harmonia 2020

10. W DESZCZU I W SŁOŃCU – Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się . Aleksandra Łojewska, Katarzyna Sadowska

11. MYCIE RĄK CZYTANIE UCZESTNICZĄCE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ.  Katarzyna Sadowska. Wydawnictwo Harmonia

12. PIŁKI. Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się . Katarzyna Sadowska, Aleksandra Łojewska. Wydawnictwo Harmonia

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

1.Sześciany jednokolorowe NS 4062.  Nowa Szkoła

2.Karty pracy do sześcianów jednokolorowych NS4062. Nowa Szkoła

3.Gra zręcznościowa, owocowa wieża. Nowa szkoła GU 5159

4.Gra, pamięć 3D.  Nowa Szkoła AL. 0524

5.Gra , Cząstki molekularne. Nowa Szkoła  NS 4106