ZESTAW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH / ĆWICZENIOWYCH W SSPdP W PŁOCKU

DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2024/2025

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

 • Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień, zima, wiosna, lato. Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata. Harmonia 2013
 • Pewny start. O dorosłości. Zestaw. Szostak Barbara , Klaro-Celej Lidia. PWN 2016
 • Bardzo proste karty dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dorota Malecha Wydawnictwo Harmonia 2020
 • Podróż przez pory roku z kartami pracy - Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Część1,2,3,4. Tanajewska AlicjaNaprawa Renata. Wydawnictwo Harmonia 2018
 • Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja jesień. Aneta PliwkaKatarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
 • Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja wiosna, moje lato. Aneta PliwkaKatarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
 • Pewny start. Mój dobry rok. Karty pracy. Moja zima. Aneta PliwkaKatarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
 • Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
 • Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moje ciało 1 karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
 • Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moje ciało 2 karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
 • Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja i moja rodzina karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
 • Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja w świecie karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
 • Akademia pomysłów rozwój emocjonalno-społeczny ja w szkole karty pracy. Joanna Latosińska-Kulasek , Paulina Zawadzka , Adrian Zieliński. PWN 2021
 • Pewny start. Moja codzienność. Zima. Karty pracy. Pouch MonikaSzczęsna Dorota. PWN 2021
 • Pewny start. Moja codzienność. Jesień. Karty pracy. Pouch MonikaSzczęsna Dorota. PWN 2021
 • Pewny start. Moja codzienność. Wiosna Lato. Karty pracy. Pouch MonikaSzczęsna Dorota. PWN 2021
 • Mój rok. Karty pracy dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 1. Bernadetta Kosewska, Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 2. Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016
 • Pewny Start. Mój dobry rok. Dom, Rodzina, Świat. Dobieranki. Praca zbiorowa. PWN 2020
 • Czytanki ze zrozumieniem. Materiały do nauki czytania ze zrozumieniem.  Katarzyna Zioła-Zemczak.  Wydawnictwo Harmonia 2016
 • Mój rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
 • Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020
 • Wchodzę w dorosłość. Karty pracy dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Kurjata Hanna, Rabant Elżbieta. Wydawnictwo Harmonia 2022
 • Pewny start. O dorosłości. Aktywni zawodowo. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro- Celej. PWN 2016
 • Pewny start. O dorosłości. Aktywni społecznie. Karty pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro- Celej. PWN 2016
 • Pewny start. O dorosłości. Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy. Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej. PWN 2016
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Agnieszka Borowska- Kociemba , Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo Harmonia 2008
 • Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Opracowanie zbiorowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 2008
 • Puzzle obserwacyjne – 4 pory roku- 200160 – Moje bambino
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. cz. 1-4, autor: Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Wydawnictwo: Harmonia Edukacja, 2014

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

 • Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1,2. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020
 • Pewny Start Aktywni Zawodowo ABC pracy w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
 • Pewny Start Aktywni Zawodowo Obsługa AGD w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
 • Pewny Start Aktywni Zawodowo Zajęcia kulinarne, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wyd. Szkolne PWN 2021
 • Ja i świat zwierząt. Pouch Monika, Szczęsna Dorota. PWN 2020
 • Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda KP PWN.Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. Wydawnictwo Szkolne PWN 2017
 • Pewny start. Aktywni zawodowo.  Zajęcia kulinarne  karty pracy 1, 2, 3. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej.  Wydawnictwo Naukowe PWN 2021
 • Pewny start.. Aktywni zawodowo. ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej.  Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
 • Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1, 2 . Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020
 • Pewny Start Aktywni Zawodowo Obsługa AGD w kuchni, Materiał Edukacyjny. Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Wydawnictwo Szkolne PWN 2021
 • Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Materiał edukacyjny. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020
 • Słowa w akcji! Potrawy i w restauracji. Dorota Szubstarska. Wydawnictwo Harmonia
 • Słowa w akcji! Warzywa, owoce i inne smakołyki. Dorota Szubstarska. Wydawnictwo Harmonia
 • Obrazkowa książka kucharska. Ewa Oleksy, Justyna Nizińska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020
 • Pewny start. O dorosłości. Lubię gotować. Książka kucharska. Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak. Wydawnictwo Szkolne PWN 2016

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

 • Rozwijanie komunikacji, Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się, Stojanowski Jacek, Wydawnictwo Harmonia 2018
 • Co mnie otacza? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji, Olga Kłodnicka, Wydawnictwo Harmonia 2018
 • Ćwiczenia językowe - Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Wiśniewska Marta, Harmonia 2012
 • Posłuchaj, pokaż, odpowiedz. Część 1 - Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Tońska-Szyfelbein Anna. Harmonia 2013
 • Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne. Busz Anna. Harmonia 2017
 • Ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe. Co się za chwilę może stać? Hopkins Amanda. Harmonia 2017
 • Świat wokół mnie czytanie ze zrozumieniem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Zdzisława Orłowska-Popek. Wydawnictwo WiR  2011
 • Słowa do pary. Ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji Językowej. Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór. Wydawnictwo WiR
 • Karty ćwiczeń. Pytam i odpowiadam. Elżbieta Wianecka. Wydydawnictwo Arson
 • Wysłów się! Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej. Olszewska Agnieszka. Harmonia 2019
 • Komiks społeczny 1. Joanna Latosińska-Kulasek. Paulina Zawadzka. PWN 2020
 • Komiks społeczny 2. Joanna Latosińska-Kulasek. PWN 2020
 • Ćwiczenia językowe – propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Harmonia 2016
 • W domu i na podwórku . czytanie ze zrozumieniem. Zdzisława Orłowska – Popek. Wydawnictwo WiR 2011
 • Świat wokół mnie. Czytanie ze zrozumieniem. Zdzisława Orłowska – Popek. Wydawnictwo WiR 2014
 • Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących. Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys. Wydawnictwo WiR
 • Co mnie otacza. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Olga Kłodnicka. Część II. Wydawnictwo Harmonia 2020
 • Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Jacek Stojanowski. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019
 • Wysłów się! Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej. Olszewska Agnieszka. Harmonia 2019

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

 • Pewny start Mój dobry rok Zeszyt plastyczny Karty zadaniowe. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016
 • Pewny start Mój dobry rok Zeszyt techniczny Karty zadaniowe.  Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016
 • Bawię się i uczę. Wycinanki. Kreatywne prace plastyczne. Praca zbiorowa. Wydawnictwo MAC 2015

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE         

 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja słuchowa. Karty pracy z płytą CD. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Karty pracy Poziom 3. Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. PWN 2021
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 1. Agnieszka Górska. PWN 2020
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 2. Agnieszka Lubowiedzka. PWN 2021
 • Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Konieczna Iwona . Smolińska Katarzyna. Wydawnictwo Szkolne PWN 2018