ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
klas ZSZ w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku
na rok szkolny 2017/2018
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną ZSZ Nr 6 w Płocku
na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców
na posiedzeniu w dniu 9.06.2017 r.
zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811)

Załączniki:
2) Materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w roku  szkolnym 2017/2018 w klasach ZSZ NR 6 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej pobierz