ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

PREZES - Iwona Durdasiak

WICEPREZES - Milena Jakubowska

SEKRETARZ - Łukasz Kukla

SKARBNIK -   Justyna Małkiewicz  

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Krystyna Krajnik

Aneta Szczetkarz

Marek Makowski