1. Bilans
  2. Informacje ogólne
  3. Informacje uzupełniające do bilansu
  4. Rachunek zysków i strat
  5. Sprawozdanie merytoryczne

Sprostowanie:

W sprawozdaniu merytorycznym za 2014 rok w punkcie I, podpunkt 7 i 8, osoby pełniące funkcje w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku, są wpisane do KRS.