Zarząd UKS „Lasotczak” dzięki pozyskanym dotacjom na rok 2019 może bez kłopotu planować bieżące działania sportowe. „Lasotczak” poprzez współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” pozyskał ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowanie dla następujących działań;
1.    Kwota dotacji - 45000 zł. 10-dniowy Obóz Sportowy, który będzie podsumowaniem półrocznej pracy w sekcjach sportowych. Obóz  realizowany będzie dla 40 osób podczas tegorocznych wakacji . Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
2.    Kwota dotacji - 21000 zł. Ogólnopolski Turniej w Futsalu Chłopców ZSS „Sprawni-Razem” – realizacja tego projektu odbędzie się w dniach 08-10 listopada 2019. Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
3.    Kwota dotacji - 13000 zł. Cykliczne zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej chłopców/dziewcząt oraz w sekcjach piłki koszykowej, siatkowej. Zajęcia będą realizowane w okresie od 01 lutego  do 30 listopada 2019 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
Uczniowski Klub Sportowy „Lasotczak” serdecznie dziękuje Ministerstwu Sportu i Turystyki za finansowanie poszczególnych działań. Dzięki temu wsparciu zawodnicy zrzeszeni w UKSie będą mogli bez problemu uczestniczyć w zajęciach sportowych, a tym samym realizować swoje pasje.