Rekrutacja

Komplet dokumentów kandydatów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien zawierać:

1.         Podanie: 
                 - o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (pobierz z załącznika)
                 - o przyjęcie do zkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Internatu (pobierz z załącznika)

2.         Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3.         Dwie fotografie.

4.         Odpis skrócony aktu urodzenia.

5.         Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

6.         Życiorys.

7.         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.         Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

9.         Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).

10.       Dokumentacja zdrowotna.

11.       Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. 

Więcej informacji można uzyskać w SOSW Nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14, nr tel. 24 366 – 03 – 50.

 

logo