Warsztaty Szkolne Branżowej Szkoły I Stopnia

 

mgr Katarzyna Rozmanowska - kierownik szkolenia praktycznego

 

Internat

 

mgr Marek Słowik   -  kierownik internatu

 

   Pracownicy Ośrodka stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los dzieci pokrzywdzonych i często odrzuconych przez najbliższych. Nauczyciele i wychowawcy pracujący z młodzieżą hołdują zasadzie, że należy zrobić wszystko, by maksymalnie w stosunku do możliwości ułatwić młodzieży wejście w samodzielne, dorosłe życie wśród innych ludzi, by znaleźli oni wśród nich właściwe i godne miejsce, by poznali swą rzeczywistą wartość, która z kolei wyzwoli aktywny stosunek do każdej z podejmowanych w przyszłości ról społecznych.Cel wszystkich jest wspólny, zawsze ten sam: na ile się da dociągnąć do normy, poszerzyć świat, pokazać to, co dotąd nie zostało poznane i zaakceptowane, nauczyć śmiało sięgać w głąb siebie, by korzystać z potencjału własnych możliwości. Część osób wiele lat swego życia poświęciła pracy nad kształtowaniem młodych ludzi obarczonych balastem upośledzenia umysłowego.W tym miejscu ukłon w kierunku właśnie tych osób. Niewątpliwie należą się im słowa uznania i podziękowania za wytrwałość i hart ducha, za wolę walki, za to, że są wśród nas, wspomagają swą wiedzą i olbrzymim doświadczeniem pedagogicznym.