1    Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Płocku jest placówką nakierowaną na kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Praca rewalidacyjna prowadzona jest dwupłaszczyznowo przez szkołę i internat. Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w ścisłej współpracy, występuje tu wspólne dążenie do celu. Konieczność działania "wspólnym frontem", skoordynowanie wysiłków w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dobro ucznia realizowane jest poprzez zaspokajanie bieżących potrzeb dzieci, troszczenie się o jak najlepszy ich rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Zorganizowana i celowo przygotowana działalność rewalidacyjna jest najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

 

    Celem ogólnego programu nauczania i wychowania w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 jest osiągnięcie pewnego rozsądnego i możliwego do zaakceptowania poziomu dojrzałości społecznej, zawodowej i osobistej, który pozwoliłby na przystosowanie się do wymagań społeczeństwa. Rola Ośrodka to nauczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych dotyczących rodziny, społeczności, pracy oraz państwa, czyli cała sfera uczestnictwa w życiu społecznym. Integracja działań szkoły, internatu sprzyja ustaleniu jednolitych zadań, wspólnych dla całego Ośrodka, a realizowanych za pomocą różnych metod i środków właściwych specyfice pracy. Podstawowym celem jest przygotowanie wychowanków w zakresie poszczególnych sfer życia.

 

    W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków i jak najlepszego klimatu wychowawczego, pozyskujemy fundusze na wyjazdy młodzieży oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, z pośród których na szczególną uwagę zasługują między innymi: Mazowiecki Konkurs Fotograficzny Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Kabaretów Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, cykliczne Turnieje Tenisa Stołowego i Halowe Turnieje Piłki Nożnej, Turniej Futsalu Szkół Zawodowych, Kiermasze Świąteczne. Bardzo atrakcyjne dla naszej młodzieży są letnie i zimowe obozy sportowe organizowane na przykład w Ustce czy Murzasichle (styczeń 2010r.).  

 

    W ramach działań integracyjnych młodzież naszego Ośrodka uczestniczy wspólnie z uczniami L.O. im. St. Małachowskiego w zajęciach teatralnych, prowadzonych przez aktorów i dyrektora Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego. Ukoronowaniem prac Teatru Integracyjnego był wspólny wyjazd do Wilna, gdzie młodzi aktorzy zaprezentowali inscenizację bajek Brzechwy.

 

    Wieloletnią już tradycją placówki są spotkania wigilijne. Rokrocznie pracownicy Ośrodka wraz z młodzieżą oraz zaproszeni goście dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, a następnie wspólnie zasiadają do kolacji wigilijnej. Zawsze połączone jest to z częścią artystyczną i wspólnym kolędowaniem. Ciepła, serdeczna, wzruszająca uroczystość, którą każdy wspomina z łezką w oku. Celem, który nam przyświeca obok kultywowania tej pięknej tradycji, jest wdrażanie, a przede wszystkim pokazanie, jak powinien wyglądać ten dzień w każdym domu i jaka powinna towarzyszyć mu atmosfera. Jednocześnie specyficzny klimat jaki stwarza ten świąteczny dzień jest wspaniałym elementem integrującym.