Klasopracownie, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, są doskonale wyposażone w pomoce i materiały, nowoczesne maszyny i urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych i warsztatowych, sprzęt radiowo - telewizyjny. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Możemy się pochwalić pracownią ochrony środowiska, matematyczną, języka polskiego, pracowniami technologicznymi i zawodowymi. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.

inf

pracownia informatyczna

mat

pracownia matematyczna

pol

pracownia języka polskiego

niem

pracownia języka niemieckiego

kat

pracownia katechetyczna

 

kuch

pracownia zawód kucharz

piek

pracownia zawód piekarz

fr1

pracownia zawód fryzjer

fr2

pracownia zawód fryzjer

mech

pracownia zawód mechanik

ogr

 pracownia zawód ogrodnik

hot

pracownia zawód ppoh