Klasopracownie

    Klasopracownie, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, są doskonale wyposażone w pomoce i materiały, nowoczesne maszyny i urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych i warsztatowych, sprzęt radiowo - telewizyjny. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Możemy się pochwalić pracownią ochrony środowiska, matematyczną, języka polskiego, pracowniami technologicznymi i zawodowymi. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.

inf

pracownia informatyczna

mat

pracownia matematyczna

pol

pracownia języka polskiego

niem

pracownia języka niemieckiego

kat

pracownia katechetyczna

 

kuch

zawód kucharz

piek

zawód piekarz

fr1

zawód fryzjer

fr2

zawód fryzjer

mech

zawód mechanik

ogr

zawód ogrodnik

hot

zawód ppoh

   

logo