OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY Nr 2

Dyrektor Ośrodka - mgr Robert Kowalski

Wicedyrektor Ośrodka - mgr Elżbieta Rychlewska

Kierownik internatu Ośrodka - mgr Marek Słowik

Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Katarzyna Rozmanowska

Kierownik w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym - mgr Beata Lewandowska

    Korzenie naszej placówki sięgają roku 1950, kiedy to decyzją Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w miejsce zlikwidowanego zakładu "Anioła Stróża" dla dziewcząt, powołano w dniu 1 lipca 1950r Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt i chłopców. Dyrektorem powstałej placówki był Pan Borkowski.

    Z dniem 1 września 1952r Państwowy Zakład Wychowawczy powołał do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną dla młodzieży upośledzonej umysłowo.

    W dniu 19 sierpnia 1967r Państwowy Zakład Wychowawczy przekształcono w Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży upośledzonej umysłowo.

    W grudniu 1968r decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozdzielono na dwie placówki z siedzibami przy ulicy Lasockiego oraz przy Placu Nowotki. Pomimo podziału w początkowym okresie działalności obie placówki widniały pod nazwą Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Placówki te miały wspólną dyrekcję, administrację i księgowość. Dyrektorem obu placówek był Pan Czesław Leśniewski, kierownikiem szkoły Pani Irena Stolarska, kierownikiem Internatu Pani Maria Gasik, a kierownikiem warsztatów Pani Zofia Piskorska.

    Historyczną datą, od której rozpoczyna się 30-letni okres funkcjonowania naszej placówki, jako samodzielnej instytucji jest dzień 1 września 1971r, kiedy to na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z marca 1970r Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołał do życia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku przy ulicy Lasockiego 3.

Kadra Kierownicza - chronologia pełnionych funkcji:

Na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała się kadra kierownicza Ośrodka. Począwszy od powołania placówki w 1971 roku funkcje kierownicze pełnili kolejno:

 •     Pierwszym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego był pan Czesław Leśniewski. Kierownikiem warsztatów została pani Zofia Piskorska, zaś kierownikiem internatu - pani Maria Gasik.
 •     W 1973r. na stanowisko dyrektora Ośrodka powołany został pan Tomasz Bledzewski, Funkcję kierownika warsztatów szkolnych objęła pani Helena Sarwińska.
 •     W roku szkolnym 1974/75 funkcję dyrektora powierzono pani Irenie Stolarskiej, Dyrektorem szkoły została pani Krystyna Strusińska. Po odejściu pani Strusińskiej funkcję dyrektora szkoły przez 1 rok piastowała pani Zofia Piskorska, a następnie od września 1977r pani Elżbieta Sokołowska. Pani Maria Gasik nadal sprawowała funkcję kierownika internatu.
 •     Po śmierci dyrektor Ireny Stolarskiej w roku 1983, stanowisko dyrektora Ośrodka i szkoły jednocześnie pełniła pani Elżbieta Sokołowska,
 •     We wrześniu 1985r funkcję dyrektora szkoły powierzono pani Krystynie Kijek, natomiast kierownika internatu pani Izabeli Łucyk.
 •     W roku szkolnym 1993/94 dyrektorem szkoły została mianowana pani Małgorzata Stolarska, natomiast od roku 1995 powierzono jej również piastowanie stanowiska dyrektora Ośrodka. Zastępcą dyrektora Ośrodka i dyrektorem szkoły została wówczas pani Wanda Michalska, kierownikiem warsztatów - Grzegorz Rudowski, jego zastępcą - pani Helena Sarwińska, kierownikiem internatu pozostała pani Izabela Łucyk.
 •     W roku 1997 na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka i dyrektora szkoły mianowano wówczas panią Grażynę Gradecką, zaś funkcję kierownika warsztatów szkolnych objęła pani Małgorzata Zauszkiewicz.
 •     W roku 2006 po przejściu na wcześniejszą emeryturę Pani Małgorzaty Stolarskiej, stanowisko dyrektora Ośrodka objął pan Robert Kowalski, zastępcą dyrektora pozostała pani Grażyna Gradecka. Na stanowisko kierownika internatu powołana została pani Beata Lewandowska, natomiast od 2008r. kierownikiem szkolenia praktycznego został pan Marek Słowik.  
 •     W roku szkolnym 2012/13 zastępcą kierownika szkolenia praktycznego została Pani Katarzyna Rozmanowska.
 •     W związku z otwarciem 8 czerwca 2016 roku Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego nastąpiły poniższe zmiany w kadrze kierowniczej: kierownikiem internatu Ośrodka został pan Marek Słowik, kierownik szkolenia praktycznego pani Katarzyna Rozmanowska, zaś kierownikiem w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym pani Beata Lewandowska.
 •     Z dniem 1 października 2021 r. funkcję wicedyrektora Ośrodka objęła Pani Elżbieta Rychlewska.