1. KONCEPCJA PRACY SOSW NR 2  pobierz
2. WSO (zmiany zatwierdzone 13.09.2013)  pobierz
3. REGULAMIN NAGRADZANIA I TRYB DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH  pobierz
4. PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015-2018  pobierz
5. PROGRAM PROFILAKTYKI 2015-2018  pobierz