1. STATUT SOSW NR 2 (TEKST JEDNOLITY - 21.04.2023)  pobierz
2. STATUT BSIST. (TEKST JEDNOLTY - 21.04.2023)  pobierz
3. STATUT SSPP (TEKST JEDNOLITY - 21.04.2023)  pobierz
4. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2023  pobierz