Uczniowie Szkoły Przysposabiającej otrzymali od Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego Listy Gratulacyjne za wyniki w nauce. Nagrodzonym uczniom - Patrycji Remplewicz, Krzysiowi Gutowskiemu, Sebastianowi Feliciakowi i Bartoszowi Stańko serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno w nauce, jak i w życiu osobistym.

    Wakacje się zbliżają, zatem by zajęcia atrakcyjne nadal były, wiedzę zdobywamy i przeżyć pozytywnych doświadczamy empirycznie i w plenerze, z ochotą i bardzo szczerze.
    W skansenie byliśmy, historię jego poznaliśmy, jak dawniej mieszkali ludzie i gdzie uczyła się młodzież zobaczyliśmy, przyrodę podziwialiśmy, w dawne zabawy graliśmy i na świeżym powietrzu odpoczywaliśmy! Za wycieczkę naszym wychowawcom dziękujemy i więcej wycieczek chcemy😉

    Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. Jest wykorzystywana szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dlatego też dla uczniów dwóch naszych klas - II E i II F, spotkanie z końmi w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjo – Edukacyjnym „Karino” w Otolicach było niezastąpionym źródłem atrakcji i nowych doświadczeń. Poprzez karmienie, czesanie i inne czynności pielęgnacyjne uczniowie kształtowali u siebie poprawne relacje ze zwierzętami. Uczyli się zaspokajać potrzeby zwierząt oraz wzbogacali swoje doświadczenia. Mimo początkowych obaw, niemal wszyscy chętnie wsiedli na konia aby skorzystać z przejażdżki.
    Wizyta wśród koni, zwierząt była niezastąpionym źródłem emocji, co oczywiście zostało uwiecznione na zdjęciach.

    Bardzo długo czekaliśmy na taką wspólną zabawę całej społeczności szkolnej i wreszcie się udało by w bezpieczny sposób pobawić się, pośpiewać i potańczyć, dzięki pięknej pogodzie na świeżym powietrzu.
    W dniu 26.05.2022 r. w SOSW Nr 2 w Płocku odbył się na boisku szkolnym Wewnątrzszkolny Trening Aktywności Motorycznej połączony z zabawami muzyczno - ruchowymi. Trening Aktywności Motorycznej jest programem rehabilitacyjnym Olimpiad      Specjalnych opracowanym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu np. głębokiego stopnia upośledzenia czy współistniejących poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w innych dyscyplinach sportowych. W Treningu Aktywności Motorycznej najważniejszy jest udział i indywidualne osiągnięcia uczestników.
    W imprezie udział wzięło 27 uczniów, którzy byli podzieleni na 3 grupy sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy Treningu wykonywali zadania sprawności ruchowej, które dawały im niezwykłą radość oraz poczucie równości z innymi. W tej zabawie należy podkreślić, że wszyscy są zwycięzcami. Każdy z uczestników prawidłowo wykonał swoje zadania ruchowe, a dodatkowo pozostała część szkoły głośno im kibicowała. Była to wyjątkowa impreza, bo również kibicie uczestniczyli w dodatkowej zabawie muzyczno – ruchowej przy dźwiękach gitary.
    Uczestnicy Treningu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez prywatnych sponsorów oraz firmę Bandi, za co bardzo dziękujemy.
    Wszyscy zawodnicy i kibice świetnie się bawili i czekają na kolejny Trening Aktywności Motorycznej, który odbędzie się już za rok.