001

    We środę 14 września 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2022/2023 reprezentować nas będą:

    Przewodniczący:
Jakub Kasprzyk- klasa III b

    Zastępca przewodniczącego:
Ewa Szatańska- klasa III a

    Członkowie:
- Dominika Gradkiewicz – klasa I c
- Konrad Jaworski- klas III c
- Maciej Lewandowski- klasa II c

    Wszystkim reprezentantom Samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w nowym roku szkolnym.

Opiekunowie SU

    28 absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia odebrało dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowej. To wynik trzyletniej nauki w zawodach kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy hotelarza, piekarza i introligatora. Dyplomy zostały wręczone podczas uroczystego apelu. Serdecznie gratulujemy i już trzymamy kciuki za obecnych uczniów, którzy na koniec klasy trzeciej przystąpią do egzaminów. Uzyskanie dyplomu to dobry start do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły.

    W czerwcu br. uczniowie klas I i III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 uczestniczyli w grupowych spotkaniach informacyjnych z doradcą zawodowym w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Celem tych spotkań było wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się na rynku pracy i krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji.

    Dnia 20 czerwca uczniowie kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w ramach udziału w projekcie edukacyjnym LEKCJE Z ZUS, realizowali 4 - lekcję pn. „E-ZUS, czyli firma pod ręką” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku. Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Anetę Kokosza - koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. Celem lekcji jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych.

012

    We wtorek 24 maja 2022 r. uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w konkursie z języka niemieckiego pt. ,, Kraje niemieckojęzyczne’’.
    Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Katarzyna Karasińska- Ciarka- nauczyciel języka niemieckiego SOSW nr w2 w Płocku.
    Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi oraz rozbudzenie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Ponadto przybliżenie kultury, tradycji i zwyczajów niemieckojęzycznych, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.
    Uczniowie mieli do wykonania test wielokrotnego wyboru składający się z 28 pytań.
Oto wyniki:
I miejsce- Barbara Urbańska- uczennica klasy III g,
II miejsce- Marcin Góralski- uczeń klasy III a,
III miejsce- Dominika Grynkiewicz- uczennica klasy III f.

    Warto nadmienić także fakt, iż uczniowie przygotowujący się do konkursu wykonali gazetkę tematyczną ,, Kraje niemieckiego obszaru językowego’’ znajdującą się na korytarzu naszej szkoły ilustrująca najważniejsze informacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
    Wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się przygotować i wziąć udział w konkursie serdecznie gratulujemy!!!!