Samorząd Uczniowski naszej szkoły jak co roku zorganizował konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniowa oraz świąteczny stroik.
W konkursie wzięli udział uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Szanowne Jury wyłoniło wśród prac, które przynieśli nasi uczniowie następujące miejsca.:
W kategorii- kartka bożonarodzeniowa:
I miejsce- Adrian Łukaszewicz- klasa Id- BSIS
II miejsce- klasa IC-SSPdP
III miejsce- Karolina Stelmasiak- klasa III C-SSPdP

W kategorii- stroik świąteczny:
I miejsce- klasa IIC-SSPdP
II miejsce- klasa Ic-BSIS
III miejsce- IIB- SSPdP
Wyróżnienie powędrowało do ucznia klasy Ic- Tomasza Żmudy

Wszystkie prace były przepiękne. Samorząd Uczniowski dziękuje za zaangażowanie każdego ucznia w coroczną akcję.

Życzymy Wesołych Świąt!!!