„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też!".


    W tym roku przypadł już 29 finał akcji „Sprzatanie Świata”. Przebiegał on pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Po zarejestrowaniu działań w Fundacji Nasza Ziemia, przystąpiliśmy do akcji terenowej – sprzątaliśmy najbliższe otoczenie naszego Ośrodka. Na lekcjach biologii pod kierunkiem p. Renaty Gaworskiej, wykonywaliśmy zadania przygotowane przez organizatorów akcji. Zachęcamy wszystkich do dbania o przyrodę.