„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też!".


    W tym roku przypadł już 29 finał akcji „Sprzatanie Świata”. Przebiegał on pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Po zarejestrowaniu działań w Fundacji Nasza Ziemia, przystąpiliśmy do akcji terenowej – sprzątaliśmy najbliższe otoczenie naszego Ośrodka. Na lekcjach biologii pod kierunkiem p. Renaty Gaworskiej, wykonywaliśmy zadania przygotowane przez organizatorów akcji. Zachęcamy wszystkich do dbania o przyrodę.

001

    We środę 14 września 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2022/2023 reprezentować nas będą:

    Przewodniczący:
Jakub Kasprzyk- klasa III b

    Zastępca przewodniczącego:
Ewa Szatańska- klasa III a

    Członkowie:
- Dominika Gradkiewicz – klasa I c
- Konrad Jaworski- klas III c
- Maciej Lewandowski- klasa II c

    Wszystkim reprezentantom Samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w nowym roku szkolnym.

Opiekunowie SU

    28 absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia odebrało dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowej. To wynik trzyletniej nauki w zawodach kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy hotelarza, piekarza i introligatora. Dyplomy zostały wręczone podczas uroczystego apelu. Serdecznie gratulujemy i już trzymamy kciuki za obecnych uczniów, którzy na koniec klasy trzeciej przystąpią do egzaminów. Uzyskanie dyplomu to dobry start do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły.

    W czerwcu br. uczniowie klas I i III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 uczestniczyli w grupowych spotkaniach informacyjnych z doradcą zawodowym w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Celem tych spotkań było wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się na rynku pracy i krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji.