ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

    Jesteśmy szczęśliwi że 10 naszych absolwentów znalazło zatrudnienie w nowo otwartym Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ). Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka za cenną inicjatywę otwarcia nowej jednostki, która będzie funkcjonować w budynku Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy ul. Lasockiego 14.

Czytaj więcej:

- Gazeta Wyborcza

- Portal Płock

- Tygodnik Płocki

logo