DNIA 10 LISTOPADA O GODZINIE 11.11 , Z POWAGĄ I DUMĄ W SERCACH,  KADRA PEDAGOGICZNA ORAZ MŁODZIEŻ WSPÓLNIE ZAŚPIEWAŁA HYMN NARODOWY. PO HYMNIE WSZYSCY UCZESTNICZYLI W PRZYGOTOWANEJ PRZEZ MŁODZIEŻ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. DUMNI JESTEŚMY, ŻE Z TAKĄ POWAGĄ I ZAANGAŻOWANIEM  MŁODZIEŻ WSPÓŁTWORZYŁA ORAZ UCZESTNICZYŁA W TAK WAŻNYM DLA POLAKÓW ŚWIĘCIE.