Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbędzie się:
- dla klas I o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej
- dla klas II i III o godzinie 8:00 w następujących salach:

II A - 25     
II B - 22
II C - 23
II D – 27
     III A - 21
     III B - 18
     III C - 33
     III D - 29
     III E - 24
     III F - 34
     III G - 32
     III H - 35
     III I - 65

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia odbędzie się:
- dla klas I o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej
- dla klas II i III o godzinie 9:00 w następujących salach:

II a - 9
II b - 3
II c - 7
II d – 14
II e – 67     
     III a - 68
     III b - 74
   III c - 2