Dnia 20 kwietnia młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy aktywnie włączyła się do "Akcji Żonkile", która upamiętnia Powstanie w Gettcie Warszawskim.