SPORT W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ - ZABAWA SPORTOWA „BYĆ JAK ROBERT LEWANDOWSKI”

    W dniach 18.10 – 29.10.2021 r. w SOSW Nr 2 w Płocku odbyła się zabawa rekreacyjno – sportowa „Być jak Robert Lewandowski”. Impreza miała charakter zabawy, bez współzawodnictwa.
    W imprezie udział brali uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy uczestnicy zabawy wykonywali elementy z zakresu piłki nożnej, które dawały im niezwykłą radość oraz poczucie równości z innymi.
    Prezentowali oni swoje umiejętności z takich elementów jak : strzał do bramki, strzał do bramki nad przeszkodą, prowadzenie piłki slalomem, podanie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, żonglerka piłki dowolną częścią ciała.
    Ze względu na sytuację pandemii zabawa odbywała się dla każdego uczestnika podczas jego zajęć z wychowania fizycznego, zachowując zasady obwiązujące ze względu na COVID – 19. Zabawa nie miała charakteru rywalizacji, wszyscy uczestnicy w niej są zwycięzcami. Zadania odbyły się na sali gimnastycznej SOSW Nr 2 w Płocku. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, za co serdecznie dziękujemy.
    Wszyscy zawodnicy świetnie się bawili i czekają na kolejną zabawę „Być jak Robert Lewandowski”, która odbędzie się już za rok.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073

XIII WEWNĄTRZSZKOLNY TRENING AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

    W dniach16.03 – 31.03.2021 r. w SOSW Nr 2 w Płocku odbył się XIII Wewnątrzszkolny Trening Aktywności Motorycznej. Trening aktywności motorycznej jest programem rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych opracowanym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu np. głębokiego stopnia upośledzenia czy współistniejących poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w innych dyscyplinach sportowych. W Treningu Aktywności Motorycznej najważniejszy jest udział i indywidualne osiągnięcia uczestników.
    W imprezie udział wzięło 25 uczniów, którzy byli podzieleni na 3 grupy sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy Treningu wykonywali zadania sprawności ruchowej, które dawały im niezwykłą radość oraz poczucie równości z innymi. Prezentowali oni swoje umiejętności ruchowe w takich konkurencjach jak : rzut woreczkami do celu, strzał na bramkę nad przeszkodą, strzał na bramkę do unihokeja, pokonywanie płotków, bieg slalomem, rzut piłeczkami do tenisa, kręgle, pokonanie ławeczki równoważnej, rzut do kosza. Ćwiczenia były dostosowane do predyspozycji i możliwości każdego z uczniów.
    Ze względu na sytuację pandemii poszczególne ćwiczenia odbywały się dla każdego uczestnika podczas jego zajęć z wychowania fizycznego, zachowując zasady obwiązujące ze względu na COVID – 19. Zabawa nie miała charakteru rywalizacji, wszyscy uczestnicy w niej są zwycięzcami. Zadania ruchowe odbywały się na siłowni oraz sali gimnastycznej SOSW Nr 2 w Płocku. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów za co serdecznie dziękujemy.
    Wszyscy zawodnicy świetnie się bawili i czekają na kolejny Trening Aktywności Motorycznej, który odbędzie się już za rok.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128

SPORT W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ

    Sport to zdrowie. Zatem na zajęciach wychowania fizycznego dziarsko ćwiczymy, w piłkę gramy, wyścigi rzędów i badmintona mamy, chustą do Klanzy się bawimy, na siłownię chodzimy, obostrzeń w pandemii przestrzegamy i zdrowo się trzymamy!!!

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018

ZAJĘCIA SPORTOWE

    Od początku 2020 r. uczniowie naszej szkoły, którzy są jednocześnie zawodnikami zrzeszonymi w Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” uczestniczyli w zajęciach sportowych w sekcjach piłki nożnej chłopców i dziewcząt. Zajęcia odbywały się regularnie po dwie godziny dla każdej sekcji w tygodniu. Uczestnicy podczas zajęć doskonalili swoje umiejętności sportowe a w szczególności technikę gry w piłkę nożną, oraz kształtowali właściwą wydolność fizyczną organizmu. Ponadto podczas zajęć wdrażane były prawidłowe postawy prozdrowotne oraz pozytywne relacje miedzy uczestnikami i zasady fair-play. Zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów i trenerów z kwalifikacjami UEFA.
    Wszystkie realizowane zajęcia sportowe sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny do zajęć zabezpieczył Uczniowski Klub Sportowy „Lasotczak”.
    Za okazane wsparcie w imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy!

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

RELACJA Z OBOZU SPORTOWEGO W BOGUSZEWCU

Obóz Sportowy ZSS „SPRAWNI-RAZEM” realizowany przez UKS „Lasotczak”
Boguszewiec 14/24-08-2020

    W poniedziałek (tj. 24.08.2020) dobiegł końca obóz sportowy w Boguszewcu, w którym uczestniczyli zawodnicy zrzeszeni w Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni –Razem” a zarazem w Uczniowskim Klubie Sportowym „Lasotczak”. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią ‘COVID-19” uczestnicy obozu byli odizolowani od osób postronnych. Były przestrzegane normy sanitarne (dezynfekcja rąk, maseczki w miejscach ogólnie dostępnych, codzienne mierzenie temperatury ciała). Wszyscy uczestnicy wyjazdowych zajęć sportowych wrócili zdrowi, zadowoleni oraz bogatsi o nowe doświadczenia sportowe. Podczas pobytu na obozie doskonalono technikę gier zespołowych (piłka nożna, siatkowa, koszykowa) oraz gier indywidualnych (badminton, tenis stołowy), doskonalono również kondycję każdego z uczestników. Według instruktorów prowadzących zajęcia, młodzież podniosła poziom swojej kondycji fizycznej a także umiejętności z poszczególnych dyscyplin. Zajęcia realizowane były zarówno na obiektach sportowych jak również w terenie leśnym. Młodzież uczestnicząca na obozie była zapoznana z zasadami zdrowego żywienia oraz zdrowym stylem życia. Zostały przeprowadzone pogadanki na temat wpływu sportu na charakter młodego człowieka. Obóz sportowy został zrealizowany dzięki finansom przekazanym przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Wkład własny do zadania zabezpieczył UKS „Lasotczak” Obóz odbył się w dniach 14/24.08.2020 w Bpguszewcu w ośrodku sportowo wypoczynkowym „Ranczo Boguszewiec”

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 016
 • 017
 • 018

 

logo