INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

    Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    Obecnie kwalifikujemy Uczestników do zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii psychologicznej, zajęć logopedycznych, zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

    Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

    Na bieżąco będziemy informować Państwa o terminach rozpoczęcia:
- zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
- zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
- zajęć terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, że od 4 lipca 2018r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Obecnie kwalifikujemy Uczestników do zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej.
Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub wypełnić na miejscu.

- formularz zgłoszeniowy pobierz
- kwestionariusz osobowy dziecka pobierz
- oświadczenie o zapoznamiu z regulaminem pobierz
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz
- zgoda na udostępnianie wizerunku pobierz
- Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego pobierz

Na bieżąco będziemy informować Państwa o terminach rozpoczęcia
zajęć terapii psychologicznej,
zajęć logopedycznych,
zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
zajęć terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.