SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ

DO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Płocku oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców, zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1327)

Załączniki:

 • zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU
 • zestaw  materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

Załącznik 1.

zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH, BARBARA CHUDERSKA OPERON, 2019
 • JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANZOWEJ I STOPNIA, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON, 2020
 • MATEMATYKA – TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 1. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA 2019
 • MATEMATYKA – TO SIĘ LICZY! PODRĘCZNIK DO MATEMATYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. KLASA 2. KAROLINA WEJ, WOJCIECH BABIAŃSKI WYD. NOWA ERA 2020
 • JĘZYK NIEMIECKI - GENAU 1 PLUS, OPRACOWANIE ZBIOROWE, PODRĘCZNIK, CARLA TKADLECKOVA, PETR TLUSTY, WYD. LEKTORKLETT,  POZNAŃ 2019
 • JĘZYK NIEMIECKI - GENAU 2 PLUS, OPRACOWANIE ZBIOROWE, PODRĘCZNIK,  CARLA TKADLECKOVA, PETR TLUSTY, WYD. LEKTORKLETT,  POZNAŃ 2019
 • HISTORIA - HISTORIA 1, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI OPERON, GDYNIA 2019
 • HISTORIA - HISTORIA 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA MIROSŁAW USTRZYCKI, JANUSZ USTRZYCKI OPERON, GDYNIA 2020
 • HISTORIA - CIEKAWI ŚWIATA, HISTORIA PODRĘCZNIK ZAKRES PODSTAWOWY, JANUSZ USTRZYCKI, OPERON, GDYNIA 2013
 • GEOGRAFIA - GEOGRAFIA 1, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2019
 • GEOGRAFIA - GEOGRAFIA 2, PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020
 • BIOLOGIA – BIOLOGIA 1. PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, WYD. OPERON 2019
 • BIOLOGIA – BIOLOGIA 2. PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA, WYD. OPERON 2019
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE –CIEKAWI ŚWIATA. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODRĘCZNIK ZAKRES PODSTAWOWY. MACIEJ BATORSKI, WYD. OPERON ,GDYNIA 2015
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA BARBARA BONIEK, ANDRZEJ KRUCZYŃSKI, WYD. OPERON 2019
 • INFORMATYKA- INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA. WOJCIECH HERMANOWSKI WYD. OPERON, 2019
 • PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, JAROSŁAW KORBA, ZBIGNIEW SMUTEK, JOLANTA KIJAKOWSKA, WYD. OPERON, 2019 cz. I i cz. II

            PRZEDMIOTY ZAWODOWE  

 • BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PIOTR DOMINIK, WSIP, 2018
 • BHP W BRANŻY HOTELARSKIEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO JANUSZ CICHY, WSIP, 2016
 • BHP W BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MAGDALENA RATAJSKA, WSIP, 2016
 • TECHNIKI FRYZJERSKIE STRZYŻENIA WŁOSÓW, FORMOWANIA FRYZUR I ONDULOWANIA TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, WSIP, 2013
 • TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, WSIP, 2013
 • PODSTAWY FRYZJERSTWA TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, WSIP, 2015
 • NOWOCZESNA STYLIZACJA - KOLOR, FORMA, STYL ZUZANNA SUMIRSKA, ANETA BERNAT, MARIOLA KOSTRZEWSKA ,P.H.U.„SUZI” , 2011
 • TECHNIKI FRYZJERSKIE ZMIANY KOLORÓW WŁOSÓW TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, WSIP, 2013
 • TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH CZĘŚĆ 1 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ ZASADY BHP MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019
 • TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH CZĘŚĆ 2 DZIAŁALNOŚĆ PRALNI HOTELOWEJ ORAZ WYKONYWANIE PRAC  W OTOCZENIU HOTELU  I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH, MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019
 • TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ 1, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP 2019
 • TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ. CZĘŚĆ 2, MAŁGORZATA KONARZEWSKA, WYD. WSIP 2019
 • ZASADY ŻYWIENIA EWA SUPERCZYŃSKA, MELANIA ŻYLIŃSKA-KACZMAREK, REA, 2011
 • ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 1, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP 2018
 • ZASADY ŻYWIENIA, CZĘŚĆ 2, DOROTA CZERWIŃSKA, WYD. WSIP 2018
 • WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII. GASTRONOMIA. TOM I, AGNIESZKA KASPEREK,MARZANNA KONDRATOWICZ, WYD. WSIP 2019

 

ZAŁĄCZNIK 2.

ZESTAW  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU

              PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019
 • JĘZYK POLSKI – JĘZYK POLSKI 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, KATARZYNA TOMASZEK, WYD. OPERON 2019
 • GEOGRAFIA - GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2019
 • GEOGRAFIA - GEOGRAFIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SŁAWOMIR KUREK, WYD. OPERON, GDYNIA  2020
 • HISTORIA – HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 1, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, CEZARY TULIN WYD. OPERON 2019
 • HISTORIA - HISTORIA ZESZYT ĆWICZEŃ 2, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, JAROSŁAW BONECKI, ANTONINA TELICKA-BONECKA, OPERON, GDYNIA 2019
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZESZYT ĆWICZEŃ, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BARBARA BONIEK, WYD. OPERON 2019
 • BIOLOGIA - BIOLOGIA 1 – ZESZYT ĆWICZEŃ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA. WYD. OPERON 2019
 • BIOLOGIA - BIOLOGIA 2 – ZESZYT ĆWICZEŃ SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, BEATA JAKUBIK, RENATA SZYMAŃSKA. WYD. OPERON. 2020
 • JĘZYK NIEMIECKI - JĘZYK NIEMIECKI - GENAU 1 PLUS, ZESZYT ĆWICZEŃ, OPRACOWANIE ZBIOROWE, CARLA TKADLECKOVA, PETR TLUSTY, WYD. LEKTORKLETT,  POZNAŃ 2019
 • JĘZYK NIEMIECKI - JĘZYK NIEMIECKI - GENAU 2 PLUS, ZESZYT ĆWICZEŃ, OPRACOWANIE ZBIOROWE, CARLA TKADLECKOVA, PETR TLUSTY, WYD. LEKTORKLETT,  POZNAŃ 2019

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.1-2 TERESA KULIKOWSKA-JAKUBIK, MAŁGORZATA RICHTER, JAKUBIK ALEKSANDRA, WSIP, 2017
 • TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH, CZĘŚĆ 1, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKCIE ŚWOIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ ZASADY BHP, ZESZYT ĆWICZEŃ MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019
 • TECHNOLOGIA PRAC W OBIEKTACH HOTELARSKICH CZĘŚĆ 2 ZESZYT ĆWICZEŃ DZIAŁALNOŚĆ PRALNI HOTELOWEJ ORAZ WYKONYWANIE PRAC  W OTOCZENIU HOTELU  I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH MAREK HALAMA, WYDANIE WŁASNE, CHORZÓW 2019
 • PRACOWNIA GASTRONOMICZNA CZ.1. KWALIFIKACJA HGT.02, LONGINA BORKOWICZ, 2020