SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SPdP

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SSPdP
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018
i kształcących się do roku szkolnego 2019/2020

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną SSPdP w Płocku
na posiedzeniu  w dniu 31.08.2017 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu 
w dniu 9.06.2017 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811)

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pobierz

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SSPdP w Płocku
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną SSPdP w Płocku
na posiedzeniu w dniu 31.08.2017
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu 
w dniu 9.06.2017 r.
zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811)

Załączniki:
1) zestaw  materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym  2017/2018 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pobierz