SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SPdP

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W PŁOCKU DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2020 r oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 31.08.2020 r.

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1327)

Załącznik 1. zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

1. Uczę się z kartami pracy – część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Z elementami przysposobienia do pracy. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

2. MÓJ ROK. KARTY PRACY dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

3. Pracuję z kartami pracy przez cały rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1,2,3,4. Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2017

4. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 1. Bernadetta Kosewska, Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

5. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy Poziom 2. Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

6. Pewny Start . Zajęcia rewalidacyjne. Wypowiedzi ustne i pisemne. Karty pracy i ćwiczenia. Poziom 2 Iwona Konieczna, Ewelina Młynarczyk, Katarzyna Smolińska. PWN 2016

7. Orientacja przestrzenna. ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

 8. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 1. Agnieszka Górska. PWN 2020

9. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Poziom 2. Agnieszka Lubowiedzka. PWN 2020

10. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Grafomotoryka.  Radosław Piotrowicz, Ewa Pisarek. PWN 2020

11. KARTKA Z KALENDARZA Zestaw tematycznych kart pracy. Małgorzata Szewczyk. Grupa Wydawnicza Harmonia

12. KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Opracowanie zbiorowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 2008

13. Kolorowy start. 5 i 6-latki. Box. Praca zbiorowa. MAC 2016

14. Z pieniędzmi za pan brat. Edukacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Maria Butkowska, Lucja Strużyk, Józefa Wilgosz. Stowarzyszenie „ Dobrze, że jesteś”

15. Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń. Jolanta Pańczyk. Helion Edukacja 2014

16. SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania. Alicja Małasiewicz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

17. Ja i moja szkoła na Nowo, Zeszyt ćwiczeń cz. I-V. Jolanta Faliszewska . Mac Edukacja 2018

18. Ja i moja szkoła na Nowo, Podręcznik. Jolanta Faliszewska. Mac Edukacja 2018

19. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa I, zeszyty ćwiczeń cz. I-IV. Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

20. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa I, (podręcznik). Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

21. MYŚLĘ, rozwiązuję i wiem, Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl.4-6. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2013

22. Pewny Start Dzisiaj w szkole Specjalne potrzeby edukacyjne Pakiet. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. PWN 2020

23. Pewny Start. Mój dobry rok. Dom, Rodzina, Świat. Dobieranki. Praca zbiorowa. PWN 2020

24. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń cz.1. Małgorzata Rrożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

25. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń cz.2 Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019

26. Uczymy się z Bratkiem. Edukacja zintegrowana. Klasa 3, cz.1 (Podręcznik). Małgorzata Rożyńska, Grażyna Tamas. Operon 2019 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

1.Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1, 2 . Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

2.Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Materiał edukacyjny.  Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

3.Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1,2. Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej. PWN 2020

4.Obrazkowa książka kucharska. Ewa Oleksy, Justyna Nizińska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

5.Pewny start Poznać i zrozumieć uczucia Za co kochają nas zwierzęta Opowiastki z ćwiczeniami.  Izabela Fornalik, Mirella Michalewska. PWN 2018

6.Odżywianie-ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia. Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2012

7.Pewny start Czytam sam Ja i świat zwierząt. Monika Pouch, Dorota Szczęsna. PWN 2020

8. Pewny start Mój dobry rok Przyroda Karty pracy. Aneta Pilawka, Katarzyna Radzka. PWN 2017

9. Pewny start Mój dobry rok Owoce, warzywa, zwierzęta Dobieranki. PWN 2020

10. Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda karty pracy. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka. PWN 2020 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

1.Pewny start Mój dobry rok Zeszyt plastyczny Karty zadaniowe. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016

2.Pewny start Mój dobry rok Zeszyt techniczny Karty zadaniowe.  Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak. PWN 2016

3.Bawię się i uczę. Wycinanki. Kreatywne prace plastyczne. 8+. Praca zbiorowa. MAC 2015

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

1.Ćwiczenia językowe część 1. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2013

2.Ćwiczenia językowe część 2. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej. Marta Wiśniewska. Grupa Wydawnicza Harmonia 2016

3.Sylaby i zdania do pisania. Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys. WIR 2017

4. Rozwijanie komunikacji Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się.  Jacek Stojanowski. Grupa Wydawnicza Harmonia 2019

5. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Magdalena Hinz. Grupa Wydawnicza Harmonia 2020

6. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ Zdzisława Orłowska-Popek, Wydawnictwo WIR