SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SPdP

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SSPdP
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2018/2019 i kształcących się do roku szkolnego 2020/2021

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną SSPdP w Płocku na posiedzeniu  w dniu 31.08.2018 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 22.06.2018

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811)

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 20178/2019 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pobierz

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  SSPdP w Płocku
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2018/2019

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną SSPdP w Płocku na posiedzeniu w ......

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 22.06.2018
zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 (Dz. U. 2014 poz. 811)

Załączniki:
1) zestaw  materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym  2018/2019 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pobierz