Rekrutacja

Komplet dokumentów kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy powinien zawierać:

1.    Podanie
       - o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (pobierz)
       - o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Internatu (pobierz)
2.    Świadectwo ukończenia Gimnazjum.
3.    Dwie fotografie.
4.    Odpis skrócony aktu urodzenia.
5.    Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6.    Życiorys.
7.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
9.    Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej (właściwe Starostwo Powiatowe).
10.    Dokumentacja zdrowotna.
11.    IPET z Gimnazjum (kserokopia).

Bliższe informacje można uzyskać w SOSW Nr 2 w Płocku ,
ul. Lasockiego 14 w Płocku, nr tel 0-24 366 – 03 – 50, fax (024) 366 – 03 – 60.