WIEŚCI Z PROJEKTU…

DSCN2000Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku wakacje w bieżącym roku szkolnym obfitowały w szereg działań wynikających z realizacji Projektu „Akademia aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka. W lipcu br. 60 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku uczestniczyło w stażach zawodowych w 12 profesjonalnych zakładach pracy: salonach fryzjerskich, piekarniach, warsztatach samochodowych, zakładach gastronomicznych i ogrodniczych. Udział w stażach pozwolił młodzieży na poznanie tajników zawodu i zmierzenie się z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Dla wszystkich uczestników tego niełatwego przedsięwzięcia było to nielada zadanie, zakończyło się jednak pełnym sukcesem. Uczniowie, pomimo utrudnień komunikacyjnych, chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w stażach, zdobyli szereg doświadczeń zawodowych i społecznych. Wszyscy zgodnie podkreślali, że było to dla nich niezwykłe doświadczenie. Jednocześnie, swoją postawą i zaangażowaniem, młodzież szkoły udowodniła, że są odpowiedzialnymi i wartościowymi pracownikami i członkami społeczności lokalnej.

W sierpniu br. 10-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w obozie profilaktyczno – wychowawczym w Jastrzębiej Górze. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję właściwych postaw i zachowań, profilaktykę uzależnień, kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do aktywnego wypoczynku, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież podczas 7-dniowego pobytu nad morzem uczestniczyła w wycieczkach na Hel i do Trójmiasta, rajdzie pieszym do Latarni Morskiej w Rozewiu, spacerach po okolicy, koncertach, ale także w zajęciach profilaktyczno – wychowawczych i warsztatach umiejętności społecznych. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich proponowanych im formach spędzania czasu wolnego, a ich postawa i zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie.

 • DSCN1759
 • DSCN1760
 • DSCN1761
 • DSCN1763
 • DSCN1765
 • DSCN1768
 • DSCN1769
 • DSCN1770
 • DSCN1772
 • DSCN1776
 • DSCN1777
 • DSCN1778
 • DSCN1782
 • DSCN1786
 • DSCN1788
 • DSCN1789
 • DSCN1790
 • DSCN1795
 • DSCN1797
 • DSCN1801
 • DSCN1802
 • DSCN1803
 • DSCN1804
 • DSCN1805
 • DSCN1808
 • DSCN1810
 • DSCN1812
 • DSCN1814
 • DSCN1815
 • DSCN1816
 • DSCN1822
 • DSCN1829
 • DSCN1831
 • DSCN1832
 • DSCN1835
 • DSCN1837
 • DSCN1839
 • DSCN1845
 • DSCN1846
 • DSCN1847
 • DSCN1848
 • DSCN1850
 • DSCN1851
 • DSCN1852
 • DSCN1853
 • DSCN1854
 • DSCN1855
 • DSCN1858
 • DSCN1859
 • DSCN1860
 • DSCN1861
 • DSCN1862
 • DSCN1863
 • DSCN1864
 • DSCN1867
 • DSCN1869
 • DSCN1870
 • DSCN1871
 • DSCN1873
 • DSCN1874
 • DSCN1875
 • DSCN1877
 • DSCN1878
 • DSCN1881
 • DSCN1882
 • DSCN1885
 • DSCN1886
 • DSCN1887
 • DSCN1888
 • DSCN1889
 • DSCN1890
 • DSCN1891
 • DSCN1893
 • DSCN1894
 • DSCN1896
 • DSCN1897
 • DSCN1898
 • DSCN1899
 • DSCN1907
 • DSCN1917
 • DSCN1920
 • DSCN1938
 • DSCN1968
 • DSCN1970
 • DSCN1972
 • DSCN1973
 • DSCN1974
 • DSCN1977
 • DSCN1979
 • DSCN1980
 • DSCN1996
 • DSCN1999
 • DSCN2000
 • DSCN2001
 • DSCN2002
 • DSCN2003
 • DSCN2009
 • DSCN2010
 • DSCN2011
 • DSCN2012
 • DSCN2017
 • DSCN2018
 • DSCN2019
 • DSCN2020
 • DSCN2022
 • DSCN2024
 • DSCN2029
 • DSCN2035
 • DSCN2040
 • DSCN2042
 • DSCN2043
 • DSCN2044
 • DSCN2049
 • DSCN2050
 • DSCN2052
 • DSCN2053
 • DSCN2064
 • P1010961
 • P1010967
 • P1010968
 • P1010969
 • P1010974
 • P1010975
 • P1010976
 • P1010980
 • P1010982
 • P1010983
 • P1010984
 • P1010988
 • P1010989
 • P1010991
 • P1010995
 • P1010996
 • P1010997
 • P1010999

Nie zwolniliśmy tempa również w nowym roku szkolnym. Z początkiem września młodzież przystąpiła do udziału w zajęciach stałych wynikających z Projektu, a kolejnych 20 uczniów będzie miała możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji przystępując z końcem września do realizacji 2 kolejnych kursów: kelner – barman oraz barista.

Bliższe informacje na temat realizowanego Projektu na stronie: www.sosw2plock.com