OTWARTE MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE

Zajęcia w ramach Programu:sport

 "OTWARTE MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE 2017/2018"

Regulamin korzystania z infrastruktury sportowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku pobierz

Oświadczenie uczestnika programu pobierz