SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW NA EGZAMINACH ZAWODOWYCH

    28 uczniów oraz 3 absolwentów ZSZ nr 6 Specjalnej zdało egzamin  potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony w sesji Lato 2017. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:   z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).
    Część praktyczną egzaminu zdało 100% uczniów przystępujących do egzaminu.  Wyniki części praktycznej egzaminu przewyższają wyniki krajowe wynoszące 80,20%!
    Część pisemną nieco mniej  59,57%, w skali kraju było to 80,20%. Całościowe wyniki wynoszące w kraju 73,82% są wyższe jedynie o ponad 14 procent!
    Kwalifikacje zawodowe zyskało w tym roku 10 pracowników pomocniczych obsługi hotelowej, 5 kucharzy, 5 monterów robót wykończeniowych w budownictwie, 4 piekarzy, 2 mechaników pojazdów samochodowych i 1 fryzjerka. Serdecznie gratulujemy!
    Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzyma z rąk Dyrektora Ośrodka 28 osób, a dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 22 osoby. Uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się podczas Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017/2018, 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Branżowej Szkoły I stopnia
NR 6 Specjalnej w Płocku
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018
i kształcących się do roku szkolnego 2019/2020

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną ZSZ Nr 6 w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r.

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 9.06.2017 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy    przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku
a) przedmioty ogólnokształcące,
b) przedmioty zawodowe. pobierz

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 Specjalnej w Płocku
na rok szkolny 2017/2018

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną ZSZ Nr 6 w Płocku
na posiedzeniu w dniu 31.08.2017

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców
na posiedzeniu w dniu 9.06.2017 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
2) Materiały ćwiczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku pobierz

SUKCESY PLASTYCZNE

    "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" - pod takim hasłem ogłoszona była XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. W I etapie konkursu prace naszych uczniów: Sylwii Janiszewskiej ( Szkoła Przysposabiająca) i Pawła Trębińskiego ( Szkoła zawodowa) zostały nagrodzone. Podsumowanie tego etapu odbyło się w Auli Urzędu Miasta Płocka w dniu 12.06.2017 roku. Wszystkie prace nagrodzone, więc i Sylwii i Pawła zakwalifikowane zostały do kolejnego etapu przesłane do Warszawy. Czy nasi uczniowie i tam zdobędą nagrody? Szczerze im tego życzymy, ale aby się o tym przekonać poczekać musimy do września, na razie  gratulujemy sukcesu w etapie płockim.

 • IMG_20170612_110232320
 • IMG_20170612_111103908
 • IMG_20170612_111504770_HDR
 • IMG_20170612_111509772
 • IMG_20170612_111656067

"ŚWIĘTO KSIĄŻKI W SZKOLE ZAWODOWEJ"

    We wtorek 13.06.2017 w ramach "Święta książki" odbyło się spotkanie "Z biegiem Wisły - czyli od źródeł do ujścia". Tą imprezą włączyliśmy się do obchodów "Roku Wisły".  Podróż rozpoczęła się u źródeł, czyli na Baraniej Górze, odwiedziliśmy miasta położone nad Wisłą; Wisłę, Kraków, Sandomierz, Warszawę, Wyszogród, Płock, Włocławek, Toruń, Malbork i Gdańsk. Obejrzeliśmy krótki film o Wiśle i prezentację o nadwiślańskich miastach. Pierwsze zadanie oczywiście związane było z legendą o Boranie, którą przeczytał Czarek,  kolejne dotyczyło dorzecza Wisły gdzie trzeba było wykazać się umiejętnością korzystania z atlasu i posługiwania mapą. W Wiśle był czas na wspomnienia z turnusów zielonej i białej szkoły, a w Sandomierzu wzorem filmowego bohatera Ojca Mateusza rozwiązywaliśmy zagadkę detektywistyczną szukając w książkach ukrytych listów. W Toruniu po odczytaniu wykradzionego, tajnego przepisu degustowaliśmy pierniczki, upieczone przez klasę I c na zajęciach praktycznych.  Malbork z kolei był m.in. okazją do poszukiwań ukrytego skarbu krzyżackiego.  W każdym z miast czekały na wykonanie różne zadania: zaszyfrowane wiadomości, zagadki, informacje do znalezienia, ukryte listy i skarby, puzzle i inne łamigłówki. Do wykonania zadań wykorzystane zostały książki ze zbiorów biblioteki szkolnej. Podczas imprezy na wystawie zaprezentowane zostały efekty pracy uczniów, którzy na lekcjach: geografii, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), w ramach projektów wykonali plakaty, albumy i prezentacje o Płocku i innych miejscowościach regionu.

 • DSCF1719
 • DSCF1721
 • DSCF1725
 • DSCF1728
 • DSCF1733
 • DSCF1734
 • DSCF1737
 • DSCF1741
 • DSCF1742
 • DSCF1746
 • DSCF1752
 • DSCF1753
 • DSCF1754
 • DSCF1758
 • IMG_7145
 • IMG_7146

,,HANDWERKLICHE ARBEITEN’’

    Projekt ,,Handwerkliche Arbeiten’’- ,, Prace ręczne’’ we współpracy naszej placówki ze szkołami na Słowacji oraz w Czechach niestety dobiegł końca.
    Przypomnijmy: podczas trzech miesięcy trwania projektu, uczniowie klas I oraz II Szkoły Zawodowej pod okiem koordynatora pani Katarzyny Karasińskiej- Ciarka oraz pani Hanny Ciarkowskiej mieli za zadanie wykonać następujące aktywności: ,, coś świątecznego ‘’, ,, coś dla siebie’’, ,, coś dla domu’’. Ostatnim naszym zadaniem, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy było ,,coś dla kogoś’’. Przyjemnie jest coś komuś podarować, dlatego Nasi uczniowie wykonali piękną i kolorową biżuterię: bransoletki oraz kolczyki dla bliskich sobie osób.
    Przy okazji poznaliśmy nowe słownictwo oraz przypomnieliśmy sobie nazwy kolorów po niemiecku. Od września nowego roku szkolnego oczywiście wracamy, a sobie i Wam życzymy udanych oraz bezpiecznych wakacji!!!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8