SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW NA EGZAMINACH ZAWODOWYCH

    28 uczniów oraz 3 absolwentów ZSZ nr 6 Specjalnej zdało egzamin  potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony w sesji Lato 2017. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:   z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).
    Część praktyczną egzaminu zdało 100% uczniów przystępujących do egzaminu.  Wyniki części praktycznej egzaminu przewyższają wyniki krajowe wynoszące 80,20%!
    Część pisemną nieco mniej  59,57%, w skali kraju było to 80,20%. Całościowe wyniki wynoszące w kraju 73,82% są wyższe jedynie o ponad 14 procent!
    Kwalifikacje zawodowe zyskało w tym roku 10 pracowników pomocniczych obsługi hotelowej, 5 kucharzy, 5 monterów robót wykończeniowych w budownictwie, 4 piekarzy, 2 mechaników pojazdów samochodowych i 1 fryzjerka. Serdecznie gratulujemy!
    Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzyma z rąk Dyrektora Ośrodka 28 osób, a dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 22 osoby. Uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się podczas Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017/2018, 4 września 2017 r. o godz. 9.00.