GALA III PRZEGLĄDU FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH PUFIP 2017

    W dniu 30 maja 2017r. w NoveKino Przedwiośnie w Płocku miała miejsce ,,Wielka Gala’’ III Przeglądu Filmów Profilaktycznych PUFIP 2017. Uczestnikami uroczystej Gali byli również uczniowie naszej szkoły.
    Na przełomie marca i kwietnia 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 -grupa pod nazwą ,,Alternatywa’’, pod okiem pani Katarzyny Karasińskiej – Ciarka oraz pani Małgorzaty Jabłońskiej, z pomocą pani Magdaleny Wiśniewskiej i pana Konrada Byttnera, nakręciło film profilaktyczny pt.: ,,Powiedzieć NIE, gdy mówią TAK’’, będący ostrzeżeniem dla wszystkich młodych ludzi i ukazujący konsekwencje używania wszelakich środków odurzających.
    Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy, po raz kolejny zresztą, wziąć udział w tak ważnym przedsięwzięciu.
    Cieszymy się bardzo, iż zostaliśmy odznaczeni pięknym dyplomem uczestnictwa w PUFIP 2017r., listem gratulacyjnym od Pani Elżbiety Gapińskiej - posłanki na Sejm RP,  dyplomami dla naszych uczniów, a także nagrodami- niespodziankami dla naszych Pań, które były pomysłodawczyniami scenariusza.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4