SOSW NR 2 - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

POSIL SIĘ (Z) MONIUSZKĄ!

    10 września 2019 roku młodzież Branżowej Szkoły I stopnia wraz z opiekunami: M. Natkowską, A. Trojanowską i M. Fabiszewską odwiedziła Książnicę Płocką. W ramach obchodów Roku Moniuszki zorganizowana została Kuchnia Literacka pt: „Posil się (z) Moniuszką!”. Uczniowie obejrzeli występ Teatru Remedium Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku, a następnie mieli możliwość skosztowania potraw staropolskich - chłodnika ogórkowego i szałtanosów, czyli małych kołdunów z twarogiem. Wyjście było udane, a uczestnicy usatysfakcjonowani.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    We wtorek - 10 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2019/2020  reprezentować nas będą:
Przewodniczący: Klaudia Bauman – klasa II a
Zastępca przewodniczącego: Bartosz Stanuszkiewicz – klasa I f
Sekretarz: Piotr Kuśmierkowski- klasa III b
Członek: Arkadiusz Radkowski- klasa I e
Członek: Anna Kalota – klasa III b
    Bardzo cieszymy się, iż do naszego grona dołączyli uczniowie klas pierwszych, jest nam niezmiernie miło. Wszystkim reprezentantom Samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Opiekunowie SU

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

NARODOWE CZYTANIE 2019-09-09

    Tegoroczna akcja Narodowe Czytanie, której patronuje Prezydent RP, odbyła się 7 września. Para prezydencka, w bieżącym roku , zaproponowała do czytania nowele. Wybór padł na utwory B. Prusa, S. Żeromskiego, B. Szulca, M. Konopnickiej. Wybrane utwory mają uniwersalny wydźwięk, skłaniają do refleksji nad człowiekiem i życiem.
    Nasza placówka zgłosiła swój akces do udziału w tej ciekawej akcji. W sobotnie popołudnie grupa nauczycieli i uczniów szkoły branżowej udała się do Książnicy Płockiej. Spotkanie „czytaczy” odbyło się w uroczym ogrodzie. Imprezę poprowadzili dyrektor Książnicy Joanna Banasiak oraz aktor płockiego teatru Mariusz Pogonowski. Tekst, który mieliśmy przeczytać, to fragment „Dymu” Marii Konopnickiej . Naszymi reprezentantami była p. Kasia Ciarka, p. Małgosia Natkowska  oraz Cezary Parzychowski. Tekst podzielony zastał na role i odczytany z odpowiednią intonacją. Atmosfera podczas spotkania była bardzo miła.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W PŁOCKU
DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ
DO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną BS I Stopnia Nr 6 w Płocku na posiedzeniu w dniu 30.08.2019 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 19.06.2019 r.

zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.)

Załączniki:

1)    zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU pobierz

2)    zestaw  materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym  2019/2020 w BRANŻOWEJ SZKOLE i STOPNIA NR 6 W PŁOCKU pobierz