ZARZĄDZENIE

DECYZJĄ DREKTORA SOSW NR 2 W PŁOCKU, W ZASTĘPSTWIE WICEDYREKTOR, NAUKA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W PŁOCKU W OKRESIE 24 X - 8 XI BR. BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE STACJONARNEJ PRZY ZACHOWANIU PEŁNEGO RYGORU SANITARNEGO.

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE , RODZICE/OPIEKUNOWI SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW ZAWARTYCH W REGULAMINACH OBU SZKÓŁ I INTERNATU.

Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY NA MOCY ART. 15F SPECUSTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z COVID-19. ZWOLNIENI SĄ UCZNIOWIE BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA BĘDĄCY MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI. POZOSTALI UCZNIOWIE REALIZUJĄ PRAKTYKI JAK DOTYCHCZAS.