ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się 1 września według następującego harmonogramu:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

     - godz. 8:00 klasy pierwsze

     - godz. 9:00 klasy drugie i trzecie

Szkoła Branżowa I Stopnia:

     - godz. 10:00 klasy pierwsze

     - godz. 11:00 klasy drugie i trzecie