ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019 roku:

- o godzinie 8:00 dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

- o godzinie 9:30 dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Serdecznie zapraszamy!