SPOTKANIE Z RODZICAMI „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

    Dnia 4 czerwca br. rodzice uczniów naszego ośrodka mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu z pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku. Celem spotkania było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy, możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie młodzieży przygotowania do wejścia na rynek pracy i złagodzenia startu zawodowego.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004