PRACA DLA ABSOLWENTÓW

    Tego jeszcze u nas nie było… W wyniku porozumienia z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku od lipca 2017 roku 15 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 uczestniczyło w Projekcie współfinansowanym ze środków EFS pn. „Sam odkryjesz swoją wartość”.
    Obok zdobycia dodatkowych kwalifikacji, kluczowym atutem Projektu jest możliwość podjęcia pracy, poprzez realizację staży zawodowych. W ten sposób 15 absolwentów naszej szkoły od 1 września br. podjęło pracę zawodową w różnych instytucjach – hotelach, warsztatach mechanicznych, sklepach i piekarniach. 4 absolwentów realizowało staż na terenie naszego Ośrodka.
    Warto wspomnieć, że jest to już druga edycja Projektu. W minionym roku szkolnym do Projektu przystąpiło 8 absolwentów, spośród których 7 uczestników realizowało staż na terenie naszej placówki. Co więcej 6 absolwentów zostało zatrudnionych w Ośrodku i bardzo dobrze sobie radzili…
    Dzięki tego rodzaju działaniom młodzież nasza ma możliwość zaistnienia na rynku pracy i sprawdzenia się w samodzielnym, dorosłym, zawodowym życiu. Mamy nadzieję na więcej…

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004