WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA:
Przede wszystkim na haloterapię zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść odporność swojego organizmu.
    •    Ostre choroby narządów oddechowych z ciężkim przebiegiem i chorzy na chroniczne niespecyficzne choroby płuc w fazie ustępującego i powolnie przebiegającego nasilenia:
        -    ostry nieżyt oskrzeli (ponad 2 tygodnie)
        -    nawracający nieżyt oskrzeli
        -    chroniczny niezastoinowy i zastoinowy nieżyt oskrzeli
        -    astma oskrzelowa z różnorodnymi klinicznie patogenetycznymi wariantami przebiegu
        -    choroba rozstrzeniowa - mukowiscydoza
        -    kaszel z lepką trudno oddzielającą się plwociną
        -    suchy napadowy kaszel, któremu towarzyszą dystansowe rzężenia
        -    ataki utrudnionego oddychania lub duszności, którym towarzyszy utrudnienie w oddzielaniu się niewielkiej ilości plwociny
        -    niską efektywność środków wykrztuśnych
    •    Choroby laryngologiczne:
        -    naczynioruchowe i alergiczne schorzenia nosa i zatok, chroniczne zapalenia zatok
        -    chroniczne zapalenia gardła
        -    chroniczne ostre zapalenie ucha środkowego i trąbki słuchowej
    •    Patologia powłok skórnych:
        -    przemieszczona dermatoza, dyfuzyjna i wysiękowa forma w stadium stabilizacji
        -    łuszczyca w stadium stabilizacji
        -    egzema
        -    hipersekrecja gruczołów łojowych (łojotok oleisty)
        -    ropiejące uszkodzenia skóry, trądziki
    •    W celu zapobiegania chronicznym niespecyficznym chorobom płuc u osób z:
        -    częstymi ostrymi chorobami oddechowymi, grypą
        -    powtórnymi ostrymi zapaleniami oskrzeli i zapaleniami płuc
        -    chronicznymi chorobami górnych dróg oddechowych
        -    katarem siennym
        -    kaszlem, związanym z wpływem zanieczyszczeń przemysłowych i paleniem tytoniu

PRZECIWWSKAZANIA:
    •    wyraźne zaostrzenie chorób układu oskrzelowo - płucnego
    •    grypa, ostra wirusowa infekcja oddechowa, z wysoką gorączką i intoksykacją
    •    przebyta gruźlica płuc z pozostałymi zmianami morfologiczno-funkcjonalnymi
    •    rozedma, dyfuzyjne stwardnienie płuc z oznakami chronicznej niewydolności płucnej III stopnia
    •    chroniczna niewydolność wieńcowa
    •    ostre i chroniczne choroby nerek
    •    obecność lub podejrzenie nowotworów