OPIS TERAPII

Gabinet terapii solnej

WSPOMAGAMY LECZENIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, CHRONICZNEGO KASZLU, ASTMY OSKRZELOWEJ, ALERGII, DOLEGLIWOŚCI SKÓRNYCH,
SCHORZEŃ NACZYNIOWO-SERCOWYCH

    Zabiegi w ośrodkach terapii solnej, wyposażonych w urządzenie medyczne – halogenerator porównywalne są z przebywaniem w naturalnych mikroklimatach leczniczych (Wieliczka, Bochnia, strefa okołotężniowa i nadmorska)

1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle aerozolu solnego, co podczas 8 godz. spędzonych nad morzem
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle jodu, co podczas 6 dni spędzonych nad morzem
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy dodatkowo magnez i wapń, co wspomaga działanie aerozolu solnego i działa leczniczo na układ nerwowy
2 ZABIEGI (90 min) - wdychamy tyle aerozolu solnego, co podczas 7 godz. spędzonych w Wieliczce lub Bochni
1 ZABIEG (45 min) - wdychamy tyle aerozolu solnego, co podczas 2 godz. spędzonych w strefie okołotężniowej.
    Haloterapia w dobie zanieczyszczonego środowiska i chorób cywilizacyjnych ma ogromną perspektywę rozwoju jako nielekowa metoda leczenia.
Efektywność i mechanizm działania haloterapii zostały naukowo udowodnione w pulmonologii, alergologii, pediatrii, laryngologii, kosmetologii i dermatologii, a sama haloterapia zaliczana jest dzisiaj do metod fizjoterapii i medycyny regeneracyjnej.
    Haloterapia ( grec. ”halos”- sól ) czyli terapia solna, wdychanie suchego aerozolu solnego o kontrolowanym stężeniu. Metoda fizykalna nakierowana na wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu w leczeniu regeneracyjnym, profilaktyce i rehabilitacji – tyle w skrócie.
    W końcu XVIII wieku powszechna była wiedza, że ludzie pracujący w kopalniach soli cieszyli się dobrym zdrowiem i witalnością oraz rzadko cierpieli na przeziębienia czy kaszel, pomimo wykonywania ciężkiej pracy.
    Polski lekarz Feliks Boczkowski w roku 1843 stwierdził, że nasycone suchym aerozolem NaCl, powietrze w kopalnianych grotach solnych posiada właściwości lecznicze, które mają szczególnie pozytywny wpływ na chorych z problemami oddechowymi i pulmonologicznymi.
Doświadczenie wykazało, że skuteczność leczenia chorób układu oddechowego w kopalniach soli (np.: w Bochni, Wieliczce) jest bardzo wysoka. Istotne terapeutyczne znaczenie posiada znajdujące się w takich grotach (jaskiniach) powietrze, nasycone aerozolem solnym o kreślonym stężeniu.
    W ostatnich latach haloterapia zajmuje znaczącą pozycję wśród metod propagujących odtworzenie naturalnych czynników klimatycznych w procesach leczenia i rehabilitacji, a także profilaktyki. Metoda ta cieszy się dużym zainteresowaniem i aprobatą pacjentów, ze względu na wysoką efektywność kliniczną. Niestety wielu profesjonalistom wciąż brakuje informacji o mechanizmach tej metody leczenia i jej skutecznego zastosowania.
    W HALOTERAPII kluczowe znaczenie ma zastosowanie suchego aerozolu solnego, którym nasycone jest powietrze wdychane przez pacjentów. W naturalnych grotach (jaskiniach) występujących w kopalniach soli, nasycenie powietrza aerozolem następuje samoczynnie. W gabinetach (grotach, jaskiniach) inhalacji solnej, koniecznym wymogiem medycznym staje się zastosowanie specjalistycznego urządzenia. Pokrycie ścian blokami solnymi (rozwiązanie używane w większości popularnych ”grot solnych”) nie może zapewnić niezbędnego poziomu NaCl w powietrzu, PROFESJONALNE OŚRODKI TERAPII SOLNEJ stosują nowoczesne urządzenia (generatory) dozujące suchy aerozol chlorku sodu o odpowiedniej koncentracji.
    Istotą działania takiego urządzenia (generatora) jest wytwarzanie i dawkowanie do danego pomieszczenia (gabinetu, groty) cząsteczek soli o wielkość w 90% od 1 do 5 mikronów, co pozwala na wchłanianie aerozolu solnego przez górne i dolne drogi oddechowe (badanie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, prof. dr hab. inż. Z. Dobkowski).
    Kolejnym istotnym faktem jest, że w trakcie rozpraszania suchego aerozolu cząsteczki soli podlegają silnym zderzeniom mechanicznym, co powoduje ,że produkowany aerozol nabywa znaczący ładunek elektryczny o ujemnej wartości oraz wysoką energię powierzchniową. Przedstawione tu właściwości aerozolu pozwalają na głębokie przenikanie do dróg oddechowych i silne oddziaływanie elektrojoniczne na ściany układu oddechowego. Sól, która trafia na błonę śluzową oskrzeli, niszczy zarazki i bakterie znajdujące się w ludzkim organizmie.
    Seanse w Profesjonalnych (leczniczo - rehabilitacyjnych) Ośrodkach Terapii Solnej dają doskonałe wyniki terapeutyczne u osób cierpiących na: CHRONICZNY KASZEL, ASTMĘ OSKRZELOWĄ oraz inne CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, ALERGIĘ, DOLEGLIWOŚCI SKÓRNE, SCHORZENIA NACZYNIOWO - SERCOWE, SPADEK ODPORNOŚCI.
    Badania potwierdzające skuteczność terapeutyczną seansów w gabinetach (jaskiniach, grotach) wyposażonych w urządzenie medyczne (halogenerator) przeprowadzono w 1990 r. w Rosji na grupie 4000 pacjentów. W Polsce od 2003 r., FIRMA MILLDOL wraz z uznanymi autorytetami naukowymi zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych (w Ciechocinku - Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej).