URZĄDZENIE DO REHABILITACJI STAWU NADGARSTKOWEGO

Urządzenie do rehabilitacji stawu nadgarstkowego

    Pictor to innowacyjne urządzenie służące rehabilitacji stawu nadgarstkowego, a także prowadzenia procesu przywracania właściwych ruchów anatomicznych stawu nadgarstkowego. Urządzenie PICTOR umożliwia wykonywanie ćwiczeń samowspomaganych oraz czynno-oporowych w obrębie stawu nadgarstkowego, a także ćwiczeń ruchów obrotowych przedramienia.
    Dzięki swojej adaptacyjności urządzenie umożliwia wykonywanie trzech niezależnych przemieszczeń w anatomicznych osiach stawów: zginania i prostowania, przywodzenia oraz odwodzenia, a także nawracania i odwracania przedramienia. Pozwala to na kompleksową rehabilitację stawów nadgarstkowych w strukturze jednego urządzenia.
    Pacjent  pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich możliwości, co zmniejsza stany lękowe oraz dyskomfort podczas wykonywania ćwiczeń. Dzięki ćwiczeniom samowspomaganym, pacjent stopniowo uruchamia niesprawny nadgarstek, wprawiając go w ruch przy pomocy drugiej, zdrowej kończyny.
    PICTOR polecany jest do rehabilitacji różnego typu urazów stawu nadgarstkowego, zmian zwyrodnieniowych i reumatycznych. Stosowany również w leczeniu dysfunkcji nadgarstka i dłoni na tle neurologicznym oraz przy zaniku mięśni jako efekt dłuższego unieruchomienia stawów.

Prowadzimy terapię dzieci i dorosłych ze schorzeniami:
    •    Choroby i uraz kręgosłupa
    •    Ból kręgosłupa odcinka: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
    •    Stan pourazowy, po złamaniach, po skręceniach
    •    Zespoły bólowe stawów
    •    Choroby zwyrodnieniowe
    •    Dyskopatie, rwa kulszowa, rwa barkowa
    •    Skoliozy
    •    Wady wrodzone narządu ruchu: wrodzone ubytki i deformacje kończyn, kręcz szyi
    •    Wady postawy: plecy okrągłe, plecy wklęsło – wypukłe, plecy kołyskowe, plecy płaskie, kolana szpotawe, kolana koślawe, płaskostopie
    •    Usprawniania po amputacji kończyn
    •    Zaburzenia i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego:
        -    hipertonia mięśniowa (spastyczność)
        -    hipotonia mięśniowa (wiotkość)
        -    mózgowe porażenie dziecięce
        -    zaburzenia ruchowe
    •    Uszkodzenia naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego:
        -    udar mózgu
    •    Schorzenia i uszkodzenia nerwów obwodowych:
        -    uszkodzenie splotu szyjnego
        -    uszkodzenie splotu barkowego
        -    uszkodzenie nerwu promieniowego, pośrodkowego, łokciowego
    •    Uszkodzenie splotu lędźwiowo – krzyżowego
    •    Uszkodzenie nerwu kulszowego, strzałkowego, piszczelowego
    •    Po zabiegach chirurgicznych
    •    Stwardnienie rozsiane
    •    Zapalenia wielonerwowe
    •    Choroby układu krążenia