URZĄDZENIE DO REHABILITACJI STAWU SKOKOWEGO I KOLANOWEGO

Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego

    Konstrukcja urządzenia umożliwia pacjentom kompleksową rehabilitację stawu skokowego, w oparciu o wykorzystanie ćwiczeń biernych, czynnych, czynnych oporowych oraz funkcjonalnych. Daje również możliwość przeprowadzenia rehabilitacji funkcjonalnej w obrębie stawów skokowego i kolanowego. Układ do monitorowania przebiegu ćwiczeń pozwala na zapisanie kompletnego procesu rehabilitacji.
     Do najczęściej występujących schorzeń należą takie dolegliwości, jak złamania kostek goleni, zwichnięcie stawu skokowego oraz skręcenia stawu skokowego. Znaczna część mechanicznych urazów stawu warunkuje konieczność unieruchomienia go na okres kilku tygodni. Niemniej jednak, w chwili odjęcia elementu stabilizującego, należy ponownie wyćwiczyć wszystkie struktury przylegające do stawu skokowego (szereg ścięgien, więzadeł oraz mięśni), tak aby w sposób optymalny odbudować jego szeroką funkcjonalność. Należy przy tym pamiętać o różnym stopniu dysfunkcji w obrębie stawu, przez co urządzenie wspomagające proces terapeutyczny powinno być adaptacyjne do różnego rodzaju schorzeń. Ćwiczenia funkcjonalne są możliwe do wykonania dzięki sprzężeniu rehabilitacji stawu skokowego oraz stawu kolanowego w jednym aparacie. Rehabilitacja bierna, dla osób mających niedowład kończyny dolnej jest możliwa do realizacji za sprawą sprzężenia z dźwignią manualną w zasięgu zdrowej kończyny pacjenta. Ćwiczenia czynne zaś są możliwe do wykonywania dzięki zastosowaniu wielu osi swobody oraz możliwości zadania obciążenia za sprawą gum ekspanderowych przyłączonych do podestu stopy i ramy nośnej urządzenia. Stymulowanie układu nerwowego oraz mięśniowego jest również możliwe dzięki zastosowaniu drgań o amplitudzie 3 mm i częstotliwości od 4 do 20 Hz.
    Urządzenie AVIOR umożliwia rehabilitację poprzez wykonywanie ćwiczeń biernych oraz czynno-oporowych i funkcjonalnych w obrębie stawu skokowego. Uzupełnione jest również o możliwość rehabilitacji stawu kolanowego w postaci zginania i prostowania, zarówno z oporem, jak i bez.

WSKAZANIA:
    •     Urazy chrząstki i ścięgna
    •     Nadwyrężenia i naciągnięcia mięśni oraz wiązadeł
    •    Skręcenia
    •    Zwichnięcia
    •    Złamania

Charakterystyka urządzenia:
    •    Możliwość wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych, czynno-oporowych w zakresie: zginania podeszwowego (47 stopni), grzbietowego (40 stopni) oraz pronacji i supinacji (34 stopnie) w stawie skokowym
    •    Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego
    •    Możliwość wykonywania ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym
    •    Możliwość zastosowania Biofeedbacku
Charakterystyka:
    •    Możliwość rehabilitacji biernej, czynnej, oporowej oraz funkcjonalnej w obrębie stawu skokowego.
    •    Możliwość rehabilitacji funkcjonalnej w obrębie stawu kolanowego.
    •    Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego.
    •    Ruchy pronacji i supinacji w stawie skokowym.
    •    Zginanie i prostowanie w stawie skokowym.
    •    Zginanie i prostowanie w stawie kolanowym.
    •    Możliwość zastosowania Biofeedbacku.